ကျွန်ုပ်တို့၏ ခံယူထားသည့်တာဝန်

“ပြည်သူလူထု၏ ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုအလို့ငှာ အခွန်ကို အမြင့်မားဆုံးရရှိစေရန်အတွက် စွမ်းဆောင်ရည် ပြည့်ဝ သော ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းဖြင့် အခွန်ထမ်းများအနေဖြင့် နိုင်ငံသားကောင်းများပီပီ ဆန္ဒအလျောက် အခွန်ပေး ဆောင်လာစေရေး”

 

 

ကျွန်ုပ်တို့၏ အနာဂတ်စိတ်ကူး

“ကျွန်ုပ်တို့ ဌာနသည် အလွန်ထိရောက်ကောင်းမွန်သော အခွန်စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းများကို ရိုးသားဖြောင့်မတ်စွာ ဖြင့် ဆောင်ရွက်သည့် နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု ခေတ်မီအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ဖြစ်ရမည်”