Quick Tab FAQ

လုပ်ငန်းဥပစာနေရာအား အတည်ပြုသတ်မှတ်ပေးရန် လိုအပ်ပါမည်လား။

လုပ်ငန်းဥပစာနေရာအား ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနသို့ တင်ပြ၍ဌာနက အတည်ပြုသတ်မှတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

အထူးကုန်စည်ခွန် ဥပဒေပုဒ်မ ၃ ပုဒ်မခွဲ (ဂ)အရ နောက်ဆက်တွဲဇယားတွင် ဖော်ပြထားသည့် ကျောက် မျက်ရတနာအချောထည်များနှင့် လက်ဝတ်ရတနာများဆိုသည့် စကားရပ်တွင်ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းဖြစ်သည့် ပယင်းပါဝင်ခြင်း ရှိ/ မရှိနှင့် လက်ဝတ်ရတနာဆိုသည်မှာ ကျောက်စိမ်း၊ ပတ္တမြား၊ နီလာ၊ မြ၊ စိန်တို့ဖြင့် သီးခြားပြုလုပ်ထားသည့် လက်ဝတ်ရတနာကို ခေါ်ဆိုပါသလား။ သို့မဟုတ် အဆိုပါ ကျောက်စိမ်း၊ ပတ္တမြား၊ နီလာ၊ မြ၊ စိန်တို့ကို ရွှေဖြင့်ပေါင်းစပ်ပြုလုပ်ထားသည့် အစုအဝေးကိုခေါ်ဆိုပါသလား။ ရွှေ၊ ပလက်တီနံ၊ ကြေး၊ ငွေတို့ဖြင့် ပေါင်းစပ်ပြုလုပ်ထားပါက မည်သည့်အလေးချိန်၊ တန်ဖိုးမည်မျှအထိကို အထူးကုန်စည်ဟု သတ်မှတ်ချက်ရှိပါသလား။

မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာဥပဒေကို ဒုတိယအကြိမ်ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေပုဒ်မ ၂(က) အရ ကျောက်မျက်ရတနာဆိုသည်မှာ ပတ္တမြား၊ နီလာ၊ ကျောက်စိမ်း၊ စိန်၊ ပန်းညံ့၊ ပြောင်ခေါင်းစိမ်း၊ သုံးပန်လှမျိုးကျောက်၊ ဖရဲအူ၊ ရွှေတွင်းဝါ၊ မြမျိုးကျောက်၊ ဂေါ်မိတ်၊ ထပ်တစ်ရာ၊ သလင်းတူကျောက်၊ ဥဒေါင်၊ မျော၊ အညံ့ နီလာ၊ နဂါးသွဲ့၊ ကြံဆစ်ရေကျောက်၊ ပါလဒုတ္တာ၊ မြတူကျောက်၊ ပယင်း၊ ပုလဲပြာ၊ နက်ဖရိုက်၊ မှော်စစ်စစ်၊ ထုံကုံး၊ ပလွမ်၊ ထပ်ကျောက်၊ ထပ်ကွာစိမ်း၊ မိုးညှင်းနီလာ၊ ရေဂေါ်မိတ်၊ သန္တာ၊ ပိန်းနိုက်၊ သူရောင်၊ ဆာပင်တင်း၊ ငုပဆစ်၊ ဆိုဒါလိုက် သို့မဟုတ် အမ်ဖီဗိုးအုပ်စုဝင် ကျောက်များကိုဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ရတနာတန်းဝင် ရောင်စုံကျောက်များ၊ သလင်း အုပ်စု၌ပါဝင်သော ရတနာတန်းဝင်ကျောက်များနှင့် သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာနက ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့၏သဘောတူညီချက်ဖြင့် အခါအားလျော်စွာ အမိန့်ကြော်ငြာစာထုတ်ပြန်၍ ကျောက်မျက် ရတနာဟုသတ်မှတ်သည့် ပစ္စည်းများလည်း ပါဝင်သည်။ အဆိုပါ ဥပဒေပုဒ်မ ၂(င) အရ လက်ဝတ်ရတနာဆိုသည်မှာ ကျောက်မျက်ရတနာအချောထည်ပါရှိသည့် လက်ဝတ်ရတနာကိုဆို သည်။ ကျောက်မျက်အထူးကုန်စည်ကို အလေးချိန်နှင့်သတ်မှတ်ခြင်းမရှိပါ။

ကျေက်မျက်ရတနာ ထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်းနှင့် ပတ်သတ်၍မည်သည့်အချိန်တွင် မှတ်ပုံတင်ရမည်နည်း။

အထူးကုန်စည်ဖြစ်သည့် ကျောက်မျက်ရတနာကို ပြည်တွင်း၌ထုတ်လုပ်သူသည် ဘဏ္ဍာရေး နှစ်အတွင်း အထူးကုန်စည်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းကို စတင်လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြစ်ပါက အထူးကုန်စည်ကို စတင်ထုတ်လုပ်ခြင်း မပြုမီ သုံးလကြိုတင်၍ ဝင်ငွေခွန်စည်းကြပ်ခံယူမည့် သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံးတွင် မှတ်ပုံတင်ခွင့်လျှောက်ထားရမည်။ လက်ရှိဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် အထူးကုန်စည်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင် သူသည် လာမည့်ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း အထူးကုန်စည်ထုတ်လုပ်ခြင်းကို ဆက်လက်လုပ်ကိုင်မည်ဖြစ်ပါက ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အစဖြစ်သည့် ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့မတိုင်မီ သုံးလကြိုတင်၍ ဝင်ငွေခွန်စည်းကြပ်ခံယူမည့် သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံးတွင် မှတ်ပုံတင်ရန် လျှောက်ထားရမည်။

ပြည်တွင်းရှိကျောက်မျက်တူးဖော်ထုတ်လုပ်ရောင်းချသည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုက ကုမ္ပဏီမှတူးဖော် ရရှိသည့် ကျောက်စိမ်းအရိုင်းထည်များကို ရောင်းချရာတွင် မည်သည့်အခွန်များ ပေးဆောင်ရမည်နည်း။

ကျောက်မျက်တူးဖော်ထုတ်လုပ်ရောင်းချသည့် ကုမ္ပဏီသည် အထူးကုန်စည်ဖြစ်သည့် ကျောက်စိမ်းအရိုင်းထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်းအတွက် ၂၀၁၆ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန် အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၁(က) အမှတ်စဉ် (၁၂)အရ ကျောက်စိမ်း၊ ပတ္တမြား၊ နီလာ၊ မြ၊ စိန် နှင့် အခြားအဖိုးတန်ကျောက်မျက်ရတနာအရိုင်းထည်များ ရောင်းရငွေအပေါ်တွင် အထူးကုန် စည်ခွန် ၂၀% ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းအပြင် ၂၀၁၆ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၄(ခ) အရ ပြည်တွင်း၌ ထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်းအပေါ် အထူးကုန်စည်ခွန် အပါအဝင်ဖြစ်သော ရောင်းရငွေအပေါ်တွင် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅ % ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါ သည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၂၁ အရ ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၆ အရ သက်သာခွင့်များမနုတ်မီ ကျပ်ငွေဖြင့် စုစုပေါင်းရရှိသည့် အသားတင်အမြတ် ဝင်ငွေအပေါ် ၂၅% ဖြင့်ဝင်ငွေခွန် ထမ်းဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

ကုလားထိုင်၊ ဗီရိုပြုလုပ်ရန်ခွဲစိတ်ထားသောသစ်သားများ၊ ပါကေးခင်းရန်ဖြတ်ထုတ်ထားသော သစ်ခွဲသားများအတွက် အထူးကုန်စည်ခွန်ကျသင့်ခြင်း ရှိပါသလား။

၂၀၁၆ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၁(က) အရ တစ်ဆယ်လက်မ ပတ်လည်နှင့်အထက် ကျွန်းနှင့် သစ်မာသစ်ခွဲသားများ ထုတ်လုပ်မှုအပေါ်တွင်သာ အထူး ကုန်စည်ခွန်ကျသင့်မည်ဖြစ်ပြီး တစ်ဆယ်လက်မ ပတ်လည်အောက် သစ်ခွဲသားများအတွက် အထူးကုန်စည်ခွန် ကျသင့်ခြင်းမရှိပါ။

Pages

မင်းဘူးခရိုင်၊ စေတုတ္တရာမြို့နယ်၊ မကြီးကျေးရွာမှ အခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်း ဆောက်လုပ်ရန်အတွက် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ် ပညာရေးဌာနမှ ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေဖြင့် ကျေးရွာလူထုလုပ်အားဖြင့် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ရာ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅ % နှင့် ဝင်ငွေခွန် ၂ %  ကင်းလွတ်ခွင့် ရှိ / မရှိ မေးမြန်းခြင်း။

မကြီးကျေးရွာမှ အခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်း ဆောက်လုပ်ခြင်းသည် ပညာရေးဦးစီး ဌာနနှင့် အဆောက်အဦဦးစီးဌာန (မြို့ပြ) တို့ ဦးစီးဌာနအဖွဲ့အစည်းအချင်းချင်း ဆောင်ရွက်ပေးသည့် ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်လျှင် ၂၀၁၇ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက် ဥပဒေပုဒ်မ ၁၄ (ဃ) အမှတ်စဉ် ၂၇ အရ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် မကျသင့်ပါ။ ထို့အပြင် စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၅၁/၂၀၁၇ ၏ အပိုဒ် ၆(က)တွင် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအချင်းချင်း ပေးချေငွေများ၊ အစိုးရအဖွဲ့အသီးသီးနှင့် နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းဌာနများသို့ ပေးချေငွေများအပေါ် ပေးချေငွေထုတ်ပေးသည့် အချိန်၌ ပင်ရင်းမှဝင်ငွေခွန် နုတ်ယူပေးသွင်းခြင်းမပြုရပါ။

ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနပိုင် မြေနေရာဂိုဒေါင်အား ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ရိက္ခာများ သိုလှောင်ထားရှိရန် ငှားရမ်းမည်ဖြစ်ရာ ငှားရမ်းခတွင် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်အပါအ၀င် ပေးရခြင်း ရှိ/မရှိ သိရှိလို၍မေးမြန်းခြင်း။

ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနပိုင်မြေနေရာ ဂိုဒေါင်အား ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ရိက္ခာများ သိုလှောင် ထားရှိရန်မြေနေရာငှားရမ်းမှုအတွက် ယင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းမှာ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၄(ဃ) ရှိ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် မကျသင့်သည့် ဝန်ဆောင်မှု အမျိုးအစား ဖြစ်သည့်အမှတ်စဉ် ၂၉ ပါ ဦးစီးဌာန စသည့်အဖွဲ့အစည်း အချင်း ချင်းဆောင်ရွက်ပေးသည့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ ( နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ပေးစေခြင်း၊ နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှ ဝန်ဆောင်မှု ရယူခြင်းမပါ) အမျိုးအစားတွင် ပါဝင်ပါသဖြင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ကျသင့်ခြင်းမရှိပါ။

Myanmar Land & Development Limited သည် Myanmar Wanbao Mining Copper Ltd. ထံမှ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်သည့် ကျောက်ကွင်းယာယီခြံစည်းရိုးဘေး မြေသားတမံဘောင် ဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီး ကန်ထရိုက်လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းအပေါ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅ % ကင်းလွတ်ခွင့် ရှိ/ မရှိ မေးမြန်းခြင်း။

ကုမ္ပဏီမှ တင်ပြသော ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်သည့် ကျောက်ကွင်းယာယီခြံစည်းရိုး ဘေး မြေသားတမံဘောင် ဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းသည် ၂၀၁၄ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၁ (စ) အရ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် မကျသင့်သည့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း (၂၆)မျိုးတွင် မပါဝင်ပါသဖြင့် ပုဒ်မ ၁၁ (စ) အရ ကုန်သွယ် လုပ်ငန်းခွန် ၅ % ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။

သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်အတွင်း၌ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ဆောင်ခွင့်ရကုမ္ပဏီက အထူးဇုန် အတွင်း၌ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သည့် ကုမ္ပဏီများမှာ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ကင်းလွတ်ခွင့် ရထားသူများဖြစ်သဖြင့် ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်ပေးချေရရှိငွေတွင် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် မပါသော ပေးချေငွေကို ရရှိထားပါကြောင်း၊ သို့ပါ၍ ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ပေးဆောင်ရခြင်း ရှိ/မရှိ နှင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ကင်းလွတ်ခွင့် ရရှိရန် မည်သို့ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ် ပါကြောင်း သိလိုသဖြင့်မေးမြန်းခြင်း။

သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်အတွင်း၌ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ကိုင်ခွင့်ရ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် အဆောက်အဦ ဆောက်လုပ်ပေးခြင်းအတွက် ပေးချေရရှိငွေတွင် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် မပါသော ပေးချေငွေကို ရရှိထားခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် အခွန်စည်းကြပ်မှုခံယူ ရာတွင် အထူးစီးပွားရေးဇုန်အတွင်းရှိ လုပ်ငန်းများအတွက် လုပ်ကိုင်ပေးခြင်းမှရရှိငွေအပေါ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိနိုင်ရေး အထောက်အထားပြည့်စုံစွာတင်ပြရမည်ဖြစ် ပါသည်။ အထောက်အထားများတင်ပြရာတွင်လည်း ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့် အထူးစီးပွားရေးဇုန် ဥပဒေအရ ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိထားသည့် ကင်းလွတ်ဇုန်အတွင်း တည်ရှိကြောင်း ကုမ္ပဏီ၏ အချက်အလက်များ၊ အထူးစီးပွားရေးဇုန်ကော်မတီမှ အမိန့်ကြော်ငြာစာထုတ်ပြန်၍ ကင်းလွတ် ခွင့်ပြုသည့် လုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရေးဇုန်အတွင်းရှိ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖြစ်ကြောင်း အထောက် အထားများရယူတင်ပြ၍ စည်းကြပ်မှုခံယူရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Shwe Toe Nayar Co., Ltd သည် ပြည်ပမှ Dried Mushroom, Dried Black Fungus များ တင်သွင်းရာ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ကျသင့်ခြင်း ရှိ/ မရှိ မေးမြန်းခြင်း။

Dried Mushroom, Dried Black Fungus တို့သည် ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကို ဖန်တီး ပြုပြင်သည့်နည်းဖြင့် အသွင်သဏ္ဍာန် ပြောင်းလဲထားသောကြောင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။

Pages

Hire Purchase ဖြင့် ပစ္စည်းများရောင်းချမည့် ကုမ္ပဏီနှင့် ကုန်ပစ္စည်းဝယ်ယူသူကြား ဝန်ဆောင်မှုဆောင်ရွက်ပေးမည့် ကုမ္ပဏီမှမည်သည့်အခွန်များကျသင့်မည်ကို သိရှိလိုပါသည်။

Hire Purchase ဖြင့် ပစ္စည်းများရောင်းချမည့် ကုမ္ပဏီနှင့် ကုန်ပစ္စည်းဝယ်ယူသူကြား ဝန်ဆောင်မှုဆောင်ရွက်ပေးခြင်းသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၄ (ဃ)ပါ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်မကျသင့်သည့် ဝန်ဆောင်မှု(၃၀) မျိုးတွင် မပါဝင်ပါ သဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုရငွေအပေါ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅% ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဝန်ဆောင် မှုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူ ကုမ္ပဏီသည် ၄င်း၏ ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူမည့် Hire Purchase  ဖြင့် ပစ္စည်းရောင်းသည့် ကုမ္ပဏီထံမှ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၅(ခ) အရ ကုန်သွယ်လုပ် ငန်းခွန် မကျသင့်မီ ရငွေနှင့်အတူ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅% ကို တစ်ပါတည်း ကောက်ခံ၍ သက်ဆိုင်ရာအခွန်ဦးစီးရုံးသို့ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ပေးသွင်းရမည်ဖြစ် ပါသည်။ ဝင်ငွေခွန်မှာ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၃(က) အရ ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေ ပုဒ်မ (၆) အရ သက်သာခွင့်များမနုတ်ပယ်မီ စုစုပေါင်းအသားတင် အမြတ် ဝင်ငွေအပေါ် ၂၅% ဖြင့် ဝင်ငွေခွန်ထမ်းဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

 

ပြည်တွင်းရှိ ကုမ္ပဏီတစ်ခုက ၄င်းဝန်ထမ်းတစ်ဦးမှာ လုပ်ငန်းတွင် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မား သဖြင့် ၄င်းဝန်ထမ်းနှင့်မိသားစုအား ပြင်သစ်နိုင်ငံသို့ အလည်အပတ်ခရီးအဖြစ် ပို့ပေးမည် ဖြစ်ရာ ၄င်းကုန်ကျစရိတ်အား ဝန်ထမ်း၏ လစာဝင်ငွေထဲတွင် ထည့်သွင်းတွက်ချက်ရခြင်း ရှိ/မရှိ သိရှိလို၍ မေးမြန်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ပြည်တွင်းရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုက ၄င်းဝန်ထမ်းတစ်ဦးမှာ လုပ်ငန်းတွင် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မား သဖြင့် ၄င်းဝန်ထမ်းနှင့်မိသားစုအား ပြင်သစ်နိုင်ငံသို့ အလည်အပတ်ခရီးအဖြစ် ပို့ပေးမည် ဖြစ်ရာ ၄င်းကုန်ကျစရိတ်အား ကုမ္ပဏီမှ စရိတ်ကျခံခြင်းဖြစ်သောကြောင့် ဝန်ထမ်း၏ လစာ ဝင်ငွေထဲတွင် ထည့်သွင်းတွက်ချက်ရန်မလိုအပ်ပါ။

ပြည်တွင်းရှိဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှ  ၄၇/၂၀၁၈ ၏အမှတ်စဉ်(ဃ)နှင့်ပတ်သက်၍ မရှင်းလင်းသည်များကို သိရှိလို၍ မေးမြန်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ပြည်တွင်းရှိဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှ အခြားကုမ္ပဏီတစ်ခု သို့ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း အတွက် ငွေပေးချေရာတွင် စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၄၇/၂၀၁၈ အမှတ်စဉ် (ဃ) ပါ နိုင်ငံတော်နှင့် အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ၊ အစုစပ်လုပ်ငန်း၊ ဖက်စပ်လုပ်ကိုင် သည့်လုပ်ငန်း၊ ကုမ္ပဏီ၊တစ်ဦးချင်းပုဂ္ဂိုလ်တို့ စုပေါင်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်း၊ တည်ဆဲဥပဒေ တစ်ရပ်ရပ်အရ မှတ်ပုံတင်၍ ဖွဲ့စည်းထား သည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့မဟုတ်) အသင်းအဖွဲ့၊ သမဝါယမအသင်းနှင့် နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများ၊ နိုင်ငံခြား သားပိုင်လုပ်ငန်းများက ကန်ထရိုက်စာချုပ် သို့မဟုတ် သဘောတူစာချုပ် သို့မဟုတ် အခြားစနစ်တစ်ခုခုဖြင့် နိုင်ငံတော်အတွင်း ပစ္စည်းဝယ်ယူခြင်း၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပေး စေခြင်း၊  ဝန်ဆောင်မှုဆောင်ရွက်ပေးစေခြင်းတို့အတွက် ပေးချေငွေများသည် ပြည်တွင်းနေ နိုင်ငံသားနှင့် ပြည်တွင်းနေနိုင်ငံခြားသားများအတွက် ထုတ်ပေးသည့်ငွေမှအခွန်အတွက် နုတ်ယူရန်မလိုအပ်တော့ပါကြောင်းနှင့် ပြည်ပနေနိုင်ငံခြားသားအတွက် ထုတ်ပေးသည့် ငွေမှ ၂.၅% နုတ်ယူပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၄င်းအမိန့်ကြော်ငြာစာသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့မှစ၍ အကျိုးသက်ရောက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

ပြည်တွင်းရှိ ကုမ္ပဏီတစ်ခုက ဝန်ထမ်းများ၏လစာမှ လစာဝင်ငွေခွန် ပေးဆောင်ရခြင်းနှင့် မည်သို့ပေးဆောင်ရမည်ကို  သိရှိလို၍ မေးမြန်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ပြည်တွင်းရှိ ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့်  ဝင်ငွေခွန် ဥပဒေ ပုဒ်မ ၉ အရ မည်သူမဆိုအလုပ်ရှင်ထံမှ မိမိရရှိသည့်  သို့မဟုတ် ရရန်ရှိသည့် လစာ၊ လုပ်ခ၊ နှစ်စဉ်ကြေး၊ ဆုကြေး၊ ချီးမြှင့် ငွေ၊ လစာနှင့် လုပ်ခအစား သို့မဟုတ် ယင်းတို့အပြင် ထပ်ဆောင်းရရှိသည့် အခကြေးငွေ၊ ကော်မရှင်တို့အတွက် လစာခေါင်းစဉ်ဖြင့် အခွန် ထမ်းဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၆(က) အရ လစာခေါင်းစဉ်နှင့် အကျုံး ဝင်သော ငွေတစ်ရပ်ရပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ငွေထုတ်ပေးရန်တာဝန်ရှိသူသည် ထိုငွေထုတ်ပေး ချိန်၌ ထုတ်ပေးသည့်ငွေမှ ကျသင့်သောအခွန်ကို နုတ်ယူရမည်။ ထိုသို့နှုတ်ယူရာတွင် သက်ဆိုင် သူ၏နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း အဆိုပါခေါင်းစဉ်မှ ဝင်ငွေတစ်ရပ်ရပ်ပေါင်းအပေါ် ကျသင့်မည့် အခွန်ကို အညီအမျှအရစ်များဖြင့် နှုတ်ယူပြီးပေးသွင်းရမည် ဟုပြဌာန်းထားပါသည်။ ဝင်ငွေခွန် ဥပဒေပုဒ်မ ၁၈ အရ အလုပ်ရှင်တစ်ဦးသည် ဝင်ငွေနှစ်ကုန်ဆုံးပြီး သုံးလအတွင်း လစာ နှစ်ချုပ်စာရင်းကို စည်းမျဉ်းများဖြင့် ပြဌာန်းထားသည့်အတိုင်း နှစ်စဉ်ပေးပို့ရမည် ဖြစ်ပါ သည်။ ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၉ အရ လစာခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဝင်ငွေရရှိသူများသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၉ (ဂ) အရ ပြည်တွင်းနေနိုင်ငံသားနှင့် ပြည်တွင်း နေနိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါက လစာမှ နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း ဝင်ငွေ ကျပ် (၄၈)သိန်းအထက်ရရှိသူ ဖြစ်လျှင် ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၆ အရ သက်သာခွင့်များခုနှိမ်ပြီးနောက် ကျန်ဝင်ငွေအပေါ် ဝင်ငွေအလွှာလိုက်နှုန်းထား ၀% မှ ၂၅% ထိ ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ပြည်ပနေနိုင်ငံခြား သားဖြစ်ပါက ၂၀၁၈ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၄ အရ သက်သာ ခွင့်များနုတ်ပယ်ခြင်းမပြုဘဲရရှိသည့် လစာဝင်ငွေအပေါ် ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၉ (ဂ) ပါ အခွန်နှုန်းထားများအတိုင်း ဝင်ငွေခွန်ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။

ပြည်တွင်းရှိ ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုမှ ပြည်ပရှိ ပညာရှင်များထံမှ အဆောက်အဦ ဒီဇိုင်းပုံဆွဲခြင်း၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ ရယူခြင်းအတွက် ပြည်ပသို့ ငွေပေးချေခြင်းအပေါ် Withholding Tax မည်မျှဖြတ်တောက်ရမည်ကို သိရှိလိုပါသည်။

ပြည်တွင်းရှိဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှ ပြည်ပရှိပညာရှင်များထံမှ အဆောက်အဦဒီဇိုင်း ပုံဆွဲခြင်း၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများရယူခြင်းအတွက် ပြည်ပသို့ငွေပေး ချေခြင်းအပေါ် စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၄၇/ ၂၀၁၈ အရ ပြည်ပနေနိုင်ငံခြားသားသို့ ပေးချေငွေမှ ၂.၅% နုတ်ယူပေးသွင်းရပါမည်။ ပေးချေငွေကို လက်ခံရရှိသူအမည် (သို့မဟုတ်) လုပ်ငန်းအမည်ဖြင့် သက်ဆိုင်ရာအခွန်ဦးစီးရုံး၏ဘဏ်စာရင်း သို့ပေးသွင်းရမည်။ ပြည်ပနေနိုင်ငံခြားသားအတွက် ပေးချေငွေမှ Withholding Tax နှုတ်ယူပေးသွင်းသည့် အခွန်ငွေကို ပြည်ပနေနိုင်ငံခြားသားအတွက် အပြီးသတ်စည်းကြပ်မှု အရ ပေးသွင်းသည့် ဝင်ငွေခွန်အဖြစ် မှတ်ယူရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Pages

MIC ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိထားသော ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှသိရှိလိုသည်မှာ ၄င်းတို့၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု များအပေါ် နှစ်ချုပ်ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းရေးဆွဲရာတွင် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ပြောင်းလဲခြင်း ရှိ/မရှိ သိရှိလိုခြင်း။

၂၀၁၈ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁။ (ဂ) အရ နှစ်၊ ဝင်ငွေနှစ် သို့မဟုတ် ရောင်းရငွေ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုရငွေရရှိသော နှစ် ဆိုင်ရာ ပြဌာန်းချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်နှင့်အညီဖြစ်သည်။ နိုင်ငံပိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှအပ ကျန်အခွန်ထမ်းအားလုံးအတွက် ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့မှ မတ်လ ၃၁ ရက် နေ့အထိကာလအတိုင်း ဆက်လက်ထားရှိရမည်။

 

ပြည်တွင်းရှိ ကုမ္ပဏီတစ်ခုကထိုင်းနှင့် ဖက်စပ်လုပ်ကိုင်သည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှ ဆေးရုံဆောက် လုပ်၍ ဆေးရုံသုံးပစ္စည်းများကို ထိုင်းနိုင်ငံမှ ဝယ်ယူတင်သွင်း လာခြင်းအပေါ် ထိုင်းနိုင်ငံတွင် အခွန်ပေးဆောင်ခဲ့ရသဖြင့် ထိုင်း-မြန်မာ အခွန်နှစ်ထပ်မကျသင့်စေရေး အတွက် DTA စာချုပ်ပါ အခွန်ရာခိုင်နှုန်းများ ခံစားလိုပါသဖြင့် မည်သို့လျှောက်ထားရမည်ကို သိရှိလိုသဖြင့် မေးမြန်း ခြင်း။

ပြည်တွင်းရှိ ကုမ္ပဏီတစ်ခုကထိုင်းနှင့် ဖက်စပ်လုပ်ကိုင်သည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှ ဆေးရုံ ဆောက်လုပ်၍ ဆေးရုံသုံးပစ္စည်းများကို ထိုင်းနိုင်ငံမှ ဝယ်ယူတင်သွင်းလာခြင်းအပေါ် ထိုင်းနိုင်ငံ တွင် အခွန်ပေးဆောင်ခဲ့ရသဖြင့် ထိုင်း - မြန်မာ အခွန်နှစ်ထပ်မကျသင့်စေရေး အတွက် DTA စာချုပ်ပါ အခွန်ရာခိုင်နှုန်းများခံစားလိုလျှင်အောက်ပါ အချက်များကို တင်ပြရမည်ဖြစ်ပါသည်။

(က)  လျှောက်ထားလိုသူ ပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီက ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်သော ရှင်းလင်းဖော်ပြချက်နှင့် လျှောက်ထားလိုသူက မည်သည့် DTA  ၏ Article အရ DTA  အခွင့်အရေးခံစားလို ပါကြောင်း ကိုယ်တိုင်ရေးလျှောက်လွှာ

(ခ)   ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ပါက လျှောက်ထားခွင့်ရှိသူ၏ တရားဝင်ကိုယ်စား လှယ်လွှဲစာ

(ဂ)   ချုပ်ဆိုထားသည့်စာချုပ်

(ဃ)  လျှောက်ထားလိုသည့် ပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီသည် မည်သည့် နိုင်ငံ၏အခွန်ထမ်း ဖြစ်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံ အခွန်ဌာန၏ ထောက်ခံချက်

(င)   ကုမ္ပဏီ၏ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ

အခွန်ထမ်းသည် အထက်ပါ အထောက်အထားများနှင့်အတူ သက်ဆိုင်ရာ အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံးသို့ တင်ပြ လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။

ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည် မိခင်ကုမ္ပဏီကြီးသို့ ကုမ္ပဏီပိုင် ပြောင်းရွှေ့နိုင်သောပစ္စည်းနှင့် မရွှေ့ မပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်းများလွှဲပြောင်း၊ ရောင်းချမည်ဖြစ်ရာ ထိုပစ္စည်းလွှဲစာချုပ်အပေါ် တွင် တံဆိပ်ခေါင်းခွန်မည်မျှထိုက်သင့်မည်ကို သိရှိလို၍ မေးမြန်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည် မိခင်ကုမ္ပဏီကြီးသို့ ကုမ္ပဏီပိုင်  မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းများ လွှဲပြောင်း၊ ရောင်းချခြင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံတံဆိပ်ခေါင်းအက်ဥပဒေ နောက်ဆက်တွဲဇယား (၁) အမှတ်စဉ် (၂၃) ပါပစ္စည်းလွှဲပြောင်းခြင်း စာချုပ်စာတမ်းတွင် အကျုံးဝင်ပါသဖြင့် ထိုငွေပမာဏ (သို့မဟုတ်) တန်ဖိုးအပေါ်တွင် ၂% နှင့် အပိုတံဆိပ်ခေါင်းခွန် ၂% စုစုပေါင်း ၄ % ထမ်းဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီပိုင် ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းများကို စာချုပ်ချုပ်ဆို ၍လွှဲပြောင်းရောင်းချလျှင် ယင်းစာချုပ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံတံဆိပ်ခေါင်း အက်ဥပဒေနောက် ဆက်တွဲဇယား (၁) အမှတ်စဉ် (၆၂) အရ ပစ္စည်းလွှဲစာချုပ်ဖြစ်ပါသဖြင့် တန်ဖိုးအပေါ်တွင် တံဆိပ်ခေါင်းခွန် ၂% ထမ်းဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သည့်ပစ္စည်း လွှဲပြောင်း ရောင်းချသည့် ပစ္စည်းလွှဲစာချုပ်တွင် အပိုတံဆိပ်ခေါင်းခွန်ထမ်းဆောင်ရန် တာဝန်မရှိပါ။ မြန်မာနိုင်ငံတံဆိပ်ခေါင်း အက်ဥပဒေပုဒ်မ ၂၉ အရ ပစ္စည်းလွှဲစာချုပ်စာတမ်း နှင့်ပတ်သက် ၍ တံဆိပ်ခေါင်းခွန် ထမ်းဆောင်ရန်တာဝန်ရှိသူမှာ ဝယ်ယူသူဖြစ်ပါသည်။

 

 

 

ပြည်တွင်းရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုသည် မြေပိုင်ရှင်လုပ်ငန်းရှင်ထံမှ စက်ရုံမြေနေရာအား ပထမနှစ် (၅၀)၊ ထပ်မံ၍ (၁၀)နှစ် (၂) ကြိမ်သက်တမ်းတိုးငှားယူရန် မြေငှားစာချုပ်ချုပ်ဆိုရာတွင် တံဆိပ်ခေါင်းခွန် မည်မျှထမ်းဆောင်ရမည်ကို သိရှိလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ပြည်တွင်းရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုသည် မြေပိုင်ရှင်လုပ်ငန်းရှင်ထံမှ စက်ရုံမြေနေရာအား ပထမနှစ် (၅၀) ၊ ထပ်မံ၍ (၁၀) နှစ် (၂) ကြိမ်သက်တမ်းတိုးငှားယူရန် မြေငှားစာချုပ်ချုပ်ဆိုရာတွင် အဆိုပါ မြေငှားရမ်းခြင်းစာချုပ်အပေါ် တံဆိပ်ခေါင်းခွန်အက်ဥပဒေ နောက်ဆက်တွဲဇယား (၁)အမှတ်စဉ် ၃၅(က) (၃)အရ အငှားစာချုပ်မှာ (၃) နှစ်ထက်ကျော်လွန်သော ကာလအပိုင်း အခြားအတွက်ဖြစ်သည့် သဘောသက်ရောက်လျှင် သတ်မှတ်ထားသည့် နှစ်စဉ် ပျမ်းမျှရရန် ရှိသော ငှားရမ်းခသင့်ငွေ ပမာဏအပေါ် တံဆိပ်ခေါင်းခွန်မှာ ၂% ဖြစ်ပါသည်။

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ပုံနှိပ်ဖတ်စာအုပ်များတင်ဒါခေါ်၍ လုပ်ငန်းအပ်နှံရာတွင် ဇူလိုင်လ ဆန်းတွင် စာချုပ်ချုပ်ဆိုသည့်အပေါ် တံဆိပ်ခေါင်းခွန်ထမ်းဆောင်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ပြီး တစ်လခွဲခန့်ကြာမှ စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းအပေါ် တံဆိပ်ခေါင်းခွန်ထမ်းဆောင်သည့်အခါ ဒဏ်ကြေး ပေးဆောင်ရခြင်း ရှိ/မရှိ သိရှိလို၍ မေးမြန်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ပုံနှိပ်ဖတ်စာအုပ်များတင်ဒါခေါ်၍ လုပ်ငန်းအပ်နှံရာတွင် ဇူလိုင်လ ဆန်းတွင် စာချုပ်ချုပ်ဆိုသည့်အပေါ် တံဆိပ်ခေါင်းခွန်ထမ်းဆောင်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ပြီး တစ်လခွဲခန့်ကြာမှ စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းအပေါ် တံဆိပ်ခေါင်းအက်ဥပဒေပုဒ်မ ၃၃ အရသိမ်းချုပ်ရ မည်ဖြစ်ပြီး ပုဒ်မ  ၃၅ အရ  ကျသင့်တံဆိပ်ခေါင်းခွန်နှင့် ကျသင့်တံဆိပ်ခေါင်းခွန်၏ ၁၀ ဆ နှင့် ညီမျှသော တံဆိပ်ခေါင်းခွန်ကို ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ တံဆိပ်ခေါင်းအက်ဥပဒေအရ  စာချုပ်မချုပ်ဆိုမီနှင့် စာချုပ်ချုပ်ဆိုစဉ် တံဆိပ်ခေါင်းခွန်ထမ်းဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Pages

ပြည်တွင်းရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက DTA စာချုပ်ဝင် ကိုးရီးယားနိုင်ငံသား များဖြစ်သဖြင့် DTA စာချုပ်ပါ အခွန်ရာခိုင်နှုန်းများ ခံစားလိုပါသဖြင့် မည်သို့လျှောက်ထား ရမည်ကို သိရှိလိုပါသဖြင့် မေးမြန်းခြင်းကိစ္စ။

ပြည်တွင်းရှိ ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက DTA စာချုပ်ဝင် ကိုးရီးယားနိုင်ငံသား များဖြစ်သဖြင့် DTA စာချုပ်ပါ အခွန်ရာခိုင်နှုန်း များခံစားလိုပါက အောက်ပါအထောက် အထားများကို သက်ဆိုင်ရာအခွန် ဦးစီးဌာနမှူးရုံးသို့ တင်ပြလျှောက်ထားရမည် ဖြစ်ပါသည်။

(က)   လျှောက်ထားလိုသူပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီကဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်သော ရှင်းလင်းဖော်ပြချက်နှင့် လျှောက်ထားလိုသူက မည်သည့် DTA  ၏ Article အရ DTA  အခွင့် အရေးခံစားလိုပါကြောင်း ကိုယ်တိုင်ရေးလျှောက်လွှာ

(ခ)     ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ပါက လျှောက်ထားခွင့်ရှိသူ၏ တရားဝင်ကိုယ်စား လှယ်လွှဲစာ

(ဂ)     ချုပ်ဆိုထားသည့်စာချုပ်

(ဃ)   လျှောက်ထားလိုသည့်ပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီသည် မည်သည့်နိုင်ငံ၏ အခွန်ထမ်း ဖြစ်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံ အခွန်ဌာန၏ထောက်ခံချက်

(င)     ကုမ္ပဏီ၏ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ

ပြည်တွင်းရှိအကြံပေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုက နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများနှင့် ကျန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ၁ - ၄ - ၂၀၁၈ မှစတင် ပြောင်းလဲမည့် ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို သိရှိလို၍ မေးမြန်းခြင်း။        

၂၀၁၈ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁(ဂ) အရ အထူးကုန်စည်ခွန် ဥပဒေ၊ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပဒေနှင့် ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေတို့တွင် မည်သို့ပင်ပါရှိစေကာမူ နှစ်၊ ဝင်ငွေနှစ် (သို့မဟုတ်) ရောင်းရငွေ (သို့မဟုတ်) ဝန်ဆောင်မှုရငွေရရှိသော နှစ်ဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်း ချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါအတိုင်း သတ်မှတ်ရမည်။

(၁) နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်နှင့်အညီဖြစ်သည်။

(၂) နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှအပ ကျန်အခွန်ထမ်းအားလုံးအတွက် ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့မှ မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့အထိ ကာလအတိုင်း ဆက်လက်ထားရှိရမည် ဖြစ်ပါ သည်။

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှ ယာဉ်တင်သွင်းမှုတစ်ခုအတွက် အခွန်နှစ်ထပ် ပေးဆောင်မှုဖြစ်နေပါသဖြင့် ထပ်မံပေးသွင်းရမည့်အခွန်ငွေများအား ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်း ရှိ/ မ ရှိ မေးမြန်းလာခြင်း။

တင်သွင်းသူသည် ( General Administration Department - GAD) ဖြစ်၍ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကျသင့်မည်ဖြစ်သော်လည်း ဝင်ငွေခွန်ပေးဆောင်ရမည် မဟုတ် ပါ။ တင်ဒါတင်သွင်း သူအမည်ဖြင့် ကျသင့်သည့်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်မှ GAD အမည်ဖြင့် ပေးသွင်းသည့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကို ခုနှိမ်ခွင့်မရပါ။

Myanmar Japan Thilawa Development Ltd သည် သီလဝါအထူးစီပွားရေး ဇုန်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီထံမှ မြေဟက်တာ ၄၀၀ ခန့်ကိုငှားရမ်းရယူခဲ့ပြီး ၎င်းတို့ အနက်မှ တချို့ကို လုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရေးဇုန် ရင်းနှီးမြှပ်နှံသူများသို့လည်းကောင်း၊ တချို့ကို ကင်းလွတ်ဇုန်ရင်းနှီးမြှပ်နှံသူများသို့လည်းကောင်း ထပ်ဆင့်အငှားချထား ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကင်းလွတ်ခွင့်ဇုန်အတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအပေါ် အခွန် ကင်းလွတ်ခွင့် ရှိ/ မရှိ မေးမြန်းခြင်း။

ကင်းလွတ်ခွင့်ဇုန်ရှိမြေငှားရမ်းခများအပေါ် အခွန်ကျသင့်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာ အထူးစီးပွားရေးဇုန်ဥပဒေ၏ ပုဒ်မ ၃၊ ပုဒ်မခွဲ (စျ) တွင်ဖော်ပြထားသည့် "နိုင်ငံ တော်၏ပြင်ပတွင်ရှိသည်ဟု မှတ်ယူရမည့်နယ်မြေ" ဟုဆိုရာတွင် ကင်းလွတ်ဇုန် အတွင်းရှိကုန်စည်များ၊ ကင်းလွတ်ဇုန်အတွင်းသို့ တင်သွင်းမည့်ကုန်စည်များနှင့် ပတ်သက်၍ အခွန်အခများ ကင်းလွတ်စေရန်အလို့ငှာ ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပြီး မြေငှားရမ်းခများနှင့်သက်ဆိုင်ခြင်း မရှိပါကြောင်းနှင့် ကင်းလွတ်ဇုန်အတွင်း မြေ ငှားရမ်းခများအပေါ် မြန်မာအထူးစီးပွားရေးဇုန် ဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၉ အရ ကုန်သွယ် လုပ်ငန်းခွန် ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုထားခြင်းမရှိပါက တည်ဆဲ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ဥပဒေ၊ ၂၀၁၆ ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေ တို့အရ အခွန်စည်းကြပ် ကောက်ခံရပါမည်။

မြန်မာ့သြဘာလုပ်ငန်းစုကုမ္ပဏီလီမီတက်မှ ၎င်း၏အရောင်းကိုယ်စားလှယ်များ အား ကားကံစမ်းမဲပေါက်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အမည်ဖြင့် ကုမ္ပဏီကစရိတ်များ ကျခံ၍ ကားဝယ်ပေးမည်ဖြစ်ရာ အဆိုပါကံစမ်းမဲပေါက်သည့်ကိုယ်စားလှယ်၏ အမည်ပေါက်ဆောင်ရွက်မှုအပေါ် အခွန်ပေးဆောင်ရန် လိုအပ်ခြင်း ရှိ/ မရှိ မေး မြန်းခြင်း။

ကုမ္ပဏီမှစရိတ်ကျခံ၍ ကံစမ်းမဲပေါက်သည့် ကိုယ်စားလှယ်၏အမည်ဖြင့် ကားဝယ် ပေးပြီး အမည်ပေါက်ဆောင်ရွက်ခြင်းသည် အခြေပစ္စည်းလွှဲပြောင်းပေးခြင်းဖြစ်ပြီး ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေအရ ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုထားခြင်း မရှိပါသဖြင့် ဝင်ငွေခွန်ကျသင့်မည် ဖြစ်ပါသည်။

Pages