Quick Tab FAQ

လုပ်ငန်းဥပစာနေရာအား အတည်ပြုသတ်မှတ်ပေးရန် လိုအပ်ပါမည်လား။

လုပ်ငန်းဥပစာနေရာအား ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနသို့ တင်ပြ၍ဌာနက အတည်ပြုသတ်မှတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

အထူးကုန်စည်ခွန် ဥပဒေပုဒ်မ ၃ ပုဒ်မခွဲ (ဂ)အရ နောက်ဆက်တွဲဇယားတွင် ဖော်ပြထားသည့် ကျောက် မျက်ရတနာအချောထည်များနှင့် လက်ဝတ်ရတနာများဆိုသည့် စကားရပ်တွင်ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းဖြစ်သည့် ပယင်းပါဝင်ခြင်း ရှိ/ မရှိနှင့် လက်ဝတ်ရတနာဆိုသည်မှာ ကျောက်စိမ်း၊ ပတ္တမြား၊ နီလာ၊ မြ၊ စိန်တို့ဖြင့် သီးခြားပြုလုပ်ထားသည့် လက်ဝတ်ရတနာကို ခေါ်ဆိုပါသလား။ သို့မဟုတ် အဆိုပါ ကျောက်စိမ်း၊ ပတ္တမြား၊ နီလာ၊ မြ၊ စိန်တို့ကို ရွှေဖြင့်ပေါင်းစပ်ပြုလုပ်ထားသည့် အစုအဝေးကိုခေါ်ဆိုပါသလား။ ရွှေ၊ ပလက်တီနံ၊ ကြေး၊ ငွေတို့ဖြင့် ပေါင်းစပ်ပြုလုပ်ထားပါက မည်သည့်အလေးချိန်၊ တန်ဖိုးမည်မျှအထိကို အထူးကုန်စည်ဟု သတ်မှတ်ချက်ရှိပါသလား။

မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာဥပဒေကို ဒုတိယအကြိမ်ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေပုဒ်မ ၂(က) အရ ကျောက်မျက်ရတနာဆိုသည်မှာ ပတ္တမြား၊ နီလာ၊ ကျောက်စိမ်း၊ စိန်၊ ပန်းညံ့၊ ပြောင်ခေါင်းစိမ်း၊ သုံးပန်လှမျိုးကျောက်၊ ဖရဲအူ၊ ရွှေတွင်းဝါ၊ မြမျိုးကျောက်၊ ဂေါ်မိတ်၊ ထပ်တစ်ရာ၊ သလင်းတူကျောက်၊ ဥဒေါင်၊ မျော၊ အညံ့ နီလာ၊ နဂါးသွဲ့၊ ကြံဆစ်ရေကျောက်၊ ပါလဒုတ္တာ၊ မြတူကျောက်၊ ပယင်း၊ ပုလဲပြာ၊ နက်ဖရိုက်၊ မှော်စစ်စစ်၊ ထုံကုံး၊ ပလွမ်၊ ထပ်ကျောက်၊ ထပ်ကွာစိမ်း၊ မိုးညှင်းနီလာ၊ ရေဂေါ်မိတ်၊ သန္တာ၊ ပိန်းနိုက်၊ သူရောင်၊ ဆာပင်တင်း၊ ငုပဆစ်၊ ဆိုဒါလိုက် သို့မဟုတ် အမ်ဖီဗိုးအုပ်စုဝင် ကျောက်များကိုဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ရတနာတန်းဝင် ရောင်စုံကျောက်များ၊ သလင်း အုပ်စု၌ပါဝင်သော ရတနာတန်းဝင်ကျောက်များနှင့် သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာနက ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့၏သဘောတူညီချက်ဖြင့် အခါအားလျော်စွာ အမိန့်ကြော်ငြာစာထုတ်ပြန်၍ ကျောက်မျက် ရတနာဟုသတ်မှတ်သည့် ပစ္စည်းများလည်း ပါဝင်သည်။ အဆိုပါ ဥပဒေပုဒ်မ ၂(င) အရ လက်ဝတ်ရတနာဆိုသည်မှာ ကျောက်မျက်ရတနာအချောထည်ပါရှိသည့် လက်ဝတ်ရတနာကိုဆို သည်။ ကျောက်မျက်အထူးကုန်စည်ကို အလေးချိန်နှင့်သတ်မှတ်ခြင်းမရှိပါ။

ကျေက်မျက်ရတနာ ထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်းနှင့် ပတ်သတ်၍မည်သည့်အချိန်တွင် မှတ်ပုံတင်ရမည်နည်း။

အထူးကုန်စည်ဖြစ်သည့် ကျောက်မျက်ရတနာကို ပြည်တွင်း၌ထုတ်လုပ်သူသည် ဘဏ္ဍာရေး နှစ်အတွင်း အထူးကုန်စည်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းကို စတင်လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြစ်ပါက အထူးကုန်စည်ကို စတင်ထုတ်လုပ်ခြင်း မပြုမီ သုံးလကြိုတင်၍ ဝင်ငွေခွန်စည်းကြပ်ခံယူမည့် သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံးတွင် မှတ်ပုံတင်ခွင့်လျှောက်ထားရမည်။ လက်ရှိဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် အထူးကုန်စည်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင် သူသည် လာမည့်ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း အထူးကုန်စည်ထုတ်လုပ်ခြင်းကို ဆက်လက်လုပ်ကိုင်မည်ဖြစ်ပါက ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အစဖြစ်သည့် ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့မတိုင်မီ သုံးလကြိုတင်၍ ဝင်ငွေခွန်စည်းကြပ်ခံယူမည့် သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံးတွင် မှတ်ပုံတင်ရန် လျှောက်ထားရမည်။

ပြည်တွင်းရှိကျောက်မျက်တူးဖော်ထုတ်လုပ်ရောင်းချသည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုက ကုမ္ပဏီမှတူးဖော် ရရှိသည့် ကျောက်စိမ်းအရိုင်းထည်များကို ရောင်းချရာတွင် မည်သည့်အခွန်များ ပေးဆောင်ရမည်နည်း။

ကျောက်မျက်တူးဖော်ထုတ်လုပ်ရောင်းချသည့် ကုမ္ပဏီသည် အထူးကုန်စည်ဖြစ်သည့် ကျောက်စိမ်းအရိုင်းထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်းအတွက် ၂၀၁၆ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန် အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၁(က) အမှတ်စဉ် (၁၂)အရ ကျောက်စိမ်း၊ ပတ္တမြား၊ နီလာ၊ မြ၊ စိန် နှင့် အခြားအဖိုးတန်ကျောက်မျက်ရတနာအရိုင်းထည်များ ရောင်းရငွေအပေါ်တွင် အထူးကုန် စည်ခွန် ၂၀% ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းအပြင် ၂၀၁၆ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၄(ခ) အရ ပြည်တွင်း၌ ထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်းအပေါ် အထူးကုန်စည်ခွန် အပါအဝင်ဖြစ်သော ရောင်းရငွေအပေါ်တွင် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅ % ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါ သည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၂၁ အရ ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၆ အရ သက်သာခွင့်များမနုတ်မီ ကျပ်ငွေဖြင့် စုစုပေါင်းရရှိသည့် အသားတင်အမြတ် ဝင်ငွေအပေါ် ၂၅% ဖြင့်ဝင်ငွေခွန် ထမ်းဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

ကုလားထိုင်၊ ဗီရိုပြုလုပ်ရန်ခွဲစိတ်ထားသောသစ်သားများ၊ ပါကေးခင်းရန်ဖြတ်ထုတ်ထားသော သစ်ခွဲသားများအတွက် အထူးကုန်စည်ခွန်ကျသင့်ခြင်း ရှိပါသလား။

၂၀၁၆ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၁(က) အရ တစ်ဆယ်လက်မ ပတ်လည်နှင့်အထက် ကျွန်းနှင့် သစ်မာသစ်ခွဲသားများ ထုတ်လုပ်မှုအပေါ်တွင်သာ အထူး ကုန်စည်ခွန်ကျသင့်မည်ဖြစ်ပြီး တစ်ဆယ်လက်မ ပတ်လည်အောက် သစ်ခွဲသားများအတွက် အထူးကုန်စည်ခွန် ကျသင့်ခြင်းမရှိပါ။

Pages

ဝင်ငွေခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိသည့် ပြည်ပနေနိုင်ငံသား၏ ပြည်ပတွင်နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ရရှိသော လစာခေါင်းစဉ်မှ ဝင်ငွေနှင့်ပတ်သက်၍ နိုင်ငံသားတစ်ဦးသည် ပြည်ပတွင်သွားရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်ပြီး ရရှိလာသော လစာဝင်ငွေအား ပြည်တွင်းသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသော အချိန်တွင် ဝင်ငွေကြေညာလွှာတင်သွင်းပါက သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အနေဖြင့် ထိုဝင်ငွေနှင့် ပတ်သက် ၍ ပတခ(ဝင)-၈ ထုတ်ပေးခြင်းရှိ/ မရှိနှင့် ကင်းလွတ်ခွင့်ရသည့်ကာလဖြစ်သော ၂၀၁၂ ခုနှစ် မှစ၍ တင်ပြလာပါက လက်ခံခြင်း ရှိ/ မရှိ သိရှိလိုပါသည်။

လစာဝင်ငွေခေါင်းစဉ်မှ ပြည်ပနေနိုင်ငံသား၏ လစာဝင်ငွေကို ၁-၁-၂၀၁၂ နေ့မှစ၍ ကင်း လွတ်ခွင့်ပေးခဲ့ပါသည်။ ထိုနေ့မတိုင်မီဖြစ်ပါက ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၂၁ အရ ဆောင်ရွက်ပြီး ခွင့်ပြုချက်ရရှိပါက စည်းကြပ်မှုကို ဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရပါမည်။ ပတခ(ဝင)-၈ သည် “ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၅၃ အရ အခွန်တောင်းခံလွှာ” ဖြစ်သောကြောင့် စည်းကြပ်မှုအရ တောင်းခံသည့် ငွေသွင်းချလန်ပူးတွဲပေးပို့ရသော အခွန်တောင်းခံလွှာဖြစ်ပါသည်။ စည်း ကြပ်မှုမရှိ၍ ပတခ(ဝင)-၈ ထုတ်ပေးရန်အကြောင်းမရှိပါ။ ကင်းလွတ်ခွင့်ရကာလတွင် လစာဝင်ငွေအတွက် အထောက်အထားပြည့်စုံစွာ တင်ပြရန်သာလိုအပ်ပါသည်။ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိထားသော လစာခေါင်းစဉ်မှဝင်ငွေဖြစ်ကြောင်း ဝင်ငွေရလမ်းအထောက်အထား ပြည့်စုံမှန်ကန်မှုကိုသာ စိစစ်ဆောင်ရွက်ရပါမည်။

Textile (အထည်အလိပ်လုပ်ငန်း) များအပေါ် မည်သည့်အခွန်များ ကောက်ခံသည်ကို သိရှိလိုပါသည်။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၄ ပုဒ်မခွဲ (ခ) နှင့် (ဂ) တို့အရ ပြည်ပမှတင်သွင်းခြင်း၊ ပြည်တွင်း၌ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ဝယ်ယူရောင်းချခြင်းကိစ္စရပ်များအတွက် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅% ကျသင့်ပါမည်။ ပြည်ပသို့တင်ပို့ခြင်း ဖြစ်ပါက ယင်းဥပဒေပုဒ်မ ၁၇ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ သုညရာခိုင်နှုန်း ကျသင့်ပါမည်။၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၂၃ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ စုစုပေါင်းအသားတင် အမြတ်ဝင်ငွေအပေါ် ၂၅% ဖြင့် ဝင်ငွေခွန် စည်းကြပ်ပါသည်။

အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းများအပေါ် မည်သည့်အခွန်များ ကောက်ခံသည်ကို သိရှိလိုပါသည်။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၄ ပုဒ်မခွဲ (ဃ) အမှတ်စဉ် (၂၆) အရ ကုန်ကြမ်းပေး၊ ကုန်ချောယူစနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးသည့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများအပေါ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်မကျသင့်ပါ။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၂၃ ပုဒ်မခွဲ (က)အရ စုစုပေါင်းအသားတင်အမြတ်ဝင်ငွေအပေါ် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် ဝင်ငွေခွန်စည်းကြပ်ပါသည်။

ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအတွက် တပ်မတော်တွင် အသုံးပြုရန် Budget ငွေဖြင့် ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုမှ မီးစက်အား တင်ဒါအောင်မြင်ခဲ့ရာ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ကင်းလွတ်ခွင့် ရ/မရ သိရှိလိုပါသည်။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၄ ပုဒ်မခွဲ (က) အမှတ်စဉ် (၃၆) အရ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအတွက် ခွဲဝေလျာထားပေးသည့် ရသုံးခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်းပါ အသုံးစရိတ်မှကျခံ၍ တပ်မတော်တွင်အသုံးပြုရန် ဝယ်ယူသည့် ကုန်စည်ဖြစ်သဖြင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် မကျသင့်ပါ။

CMP အထည်ချုပ်စက်ရုံအတွက် လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ ထပ်မံတင်သွင်းလာသည့် စက်ကိရိယာများအတွက် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် မည်ကဲ့သို့ လျှောက်ထားရမည်ကို သိရှိလိုပါသည်။

၂၀၁၈ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေများတွင် လက်ခစားအပ်ကုန်စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းများက လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ ပြန်လည်ရောင်းချရန်မဟုတ်သည့် တင်သွင်းလာသော စက်ပစ္စည်းများ၊ စက်ကိရိယာများ၊ ပစ္စည်းကိရိယာနှင့် ယင်းတို့၏ အရန်နှင့် အပိုပစ္စည်းများအား ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် မကျသင့်သည့် ကုန်စည်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားပြီးဖြစ်ပါသည်။

Pages

ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွင် အပ်နှံထားသောငွေမှ အတိုးရသည့်အပေါ် ဝင်ငွေခွန် ကင်းလွတ်ခွင့် ရှိ/မရှိ သိရှိလိုပါသည်။

ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၁ ရှင်းလင်းချက်(ခ)အရ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုသည်တွင် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များကို နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသဖွယ် အဖန်တလဲလဲ ဝယ်ယူခြင်း၊ လဲလှယ်၊ လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့် အတိုးရရန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းတို့ပါဝင်သည်ဟုဆိုထားသဖြင့် ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွင်အပ်နှံထားသောငွေမှ အတိုးရငွေသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ ဝင်ငွေဖြစ်သဖြင့် ဝင်ငွေခွန် ကင်းလွတ်ခွင့်မရပါ။

မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိဂျပန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင်လာရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသော ဂျပန်နိုင်ငံသား(ပြည်ပနေနိုင်ငံခြားသား)အား လစာပေးရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိဂျပန်ကုမ္ပဏီနှင့် ပြည်ပရှိဂျပန်ကုမ္ပဏီတို့မှ လစာပေးခဲ့ပါသည်။ ဥပမာ ထိုနိုင်ငံခြားသားအား လစာပေးရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ကုမ္ပဏီမှ ၅၀၀+ ပြည်ပရှိကုမ္ပဏီမှ ၅၀၀ စုစုပေါင်း ၁၀၀၀ ပေးပါသည်။ ထိုနိုင်ငံခြားသား၏ လစာဝင်ငွေခွန်တွက်ချက်ရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ဂျပန်ကုမ္ပဏီမှပေးသော လစာကိုသာ ထည့်သွင်းတွက်ချက်ရမည်လား (သို့မဟုတ်) မြန်မာ နိုင်ငံအတွင်းရှိ ဂျပန်ကုမ္ပဏီနှင့် ပြည်ပရှိဂျပန်ကုမ္ပဏီမှပေးသော လစာဝင်ငွေနှစ်ရပ်ပေါင်းအပေါ် လစာဝင်ငွေတွက်ချက်ရမည်လား သိရှိလိုပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ဂျပန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင် လာရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသော ဂျပန်နိုင်ငံသား (ပြည်ပနေနိုင်ငံခြားသား) အတွက် လစာဝင်ငွေခွန်တွက်ချက်ရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ လာရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်သည့် ကာလအတွက် ရရှိသော မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ဂျပန်ကုမ္ပဏီမှပေးသော လစာနှင့် ပြည်ပရှိဂျပန်ကုမ္ပဏီမှပေးသော လစာဝင်ငွေနှစ်ရပ်ပေါင်းအပေါ်တွင် လစာဝင်ငွေခွန်တွက်ချက်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

ပြည်တွင်းရှိ ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည် ထိုင်းနိုင်ငံရှိ ကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုဆောင်ရွက်ရန်အတွက် လုပ်ငန်းအပ်နှံရာ ထိုကုမ္ပဏီမှ ဝန်ထမ်းစေလွှတ်ပေးပါသည်။ ထိုဝန်ထမ်း၏ လစာဝင်ငွေခွန်အတွက် ပေးဆောင်ရာတွင် DTA စာချုပ်ပါအတိုင်း ခံစားလိုပါသဖြင့် မည်သည့်အထောက်အထားများကို တင်ပြရမည်ကို သိရှိလိုပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံနှင့် DTA စာချုပ်ဝင်နိုင်ငံတစ်ခုခုမှ အခွန်ထမ်းဖြစ်ပါက DTA စာချုပ်ပါအတိုင်း ခံစားခွင့်ရရှိရန် လျှောက်ထားသည့်အခါ အောက်ပါအချက်များကို တင်ပြရပါမည်-

(က)      လျှောက်ထားလိုသူပုဂ္ဂိုလ်က ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်သော ရှင်းလင်းဖော်ပြချက်နှင့် လျှောက်ထားလိုသူက မည်သည့် DTA Article အရ DTA အခွင့်အရေးခံစားလိုပါကြောင်း ကိုယ်တိုင်ရေးလျှောက်လွှာ

(ခ)       ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ပါက လျှောက်ထားခွင့်ရှိသူ၏ တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ

(ဂ)       လျှောက်ထားလိုသည့်ပုဂ္ဂိုလ်သည် မည်သည့်နိုင်ငံ၏ အခွန်ထမ်းဖြစ်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံအခွန်ဌာန၏ ထောက်ခံချက်

(ဃ)      ချုပ်ဆိုထားသည့်စာချုပ်

အခွန်ထမ်းသည် အထက်ပါအထောက်အထားများနှင့်အတူ သက်ဆိုင်ရာအခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံးသို့ တင်ပြလျှောက်ထားရမည်။

ဌာနဆိုင်ရာဦးစီးဌာနတစ်ခုမှ ဆိုင်တစ်ဆိုင်သို့ ပထမအကြိမ်တွင် (၈) သိန်းဖိုး ပစ္စည်းဝယ်ယူပါသည်။ ၎င်းဆိုင်တွင်ပင် ဒုတိယအကြိမ် ထပ်မံ၍ (၈) သိန်းဖိုး ပစ္စည်းဝယ်ယူခဲ့ပါသည်။ Withholding Tax ၂% နှုတ်ယူပေးသွင်းရန် လို/မလို သိရှိလိုပါသည်။

ပထမအကြိမ် ပစ္စည်းဝယ်ယူစဉ်က ငွေပေးချေချိန်တွင် ကျပ် (၁၀) သိန်း မပြည့်သေး၍ Withholding Tax နှုတ်ယူပေးသွင်းခြင်း မပြုရသေးသော်လည်း ဒုတိယအကြိမ် ငွေပေးချေသည့်အခါ ပထမ+ဒုတိယ နှစ်ရပ်ပေါင်း မှာ (၁၀) သိန်းကျော်လွန်သဖြင့် ထိုပေးချေငွေမှ စတင်၍ Withholding Tax ၂% နှုတ်ယူ ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။

အစိုးရဝန်ထမ်း (အရာရှိ) အငြိမ်းစားတစ်ဦးသည် Car Show Room မှ မော်တော်ယာဉ်ဝယ်ယူရာတွင် ဝင်ငွေရလမ်းအဖြစ်မည်သည့်အထောက်အထားများ တင်ပြနိုင်သည်ကိုသိရှိလိုပါသည်။

အစိုးရဝန်ထမ်း (အရာရှိ) အငြိမ်းစားတစ်ဦးသည် Car Show Room မှ မော်တော်ယာဉ်ဝယ်ယူရာတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်ကရရှိခဲ့သော  လစာ၊လုပ်သက်ဆုကြေးနှင့် ပင်စင်လစာတို့ကို ဝင်ငွေရလမ်းအဖြစ် တင်ပြနိုင်ပါသည်။

Pages

အဆောက်အဦလေလံတင်ရာတွင် တင်ဒါအောင်မြင်မှုအပေါ် စာချုပ်ချုပ်ဆိုရာ၌ တံဆိပ်ခေါင်းခွန် ထမ်းဆောင်ရန် လို/မလို သိရှိလိုပါသည်။

အဆောက်အဦကို တရားရုံးမှလေလံတင်လျှင် မြန်မာနိုင်ငံတံဆိပ်ခေါင်းအက်ဥပဒေ နောက်ဆက်တွဲ ဇယား-၁ အမှတ်စဉ် (၁၈) အရ ပစ္စည်းရောင်းသက်သေခံလက်မှတ်ဖြစ်၍ ဝယ်သည့်ငွေကျပ် ၅ သိန်း ထက်မပိုလျှင် ထိုဝယ်ငွေပမာဏအပေါ် ၁ % နှင့် အခြားကိစ္စ တစ်ခုခုအတွက်ဖြစ်လျှင် ထိုဝယ်ငွေပမာဏနှင့် ညီမျှသော အဖိုးစားနားအတွက် တံဆိပ်ခေါင်းခွန်မှာ ထိုငွေပမာဏ (သို့မဟုတ်) တန်ဖိုးအပေါ် ၂ % ဖြင့် တံဆိပ်ခေါင်းခွန်ထမ်းဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ တရားရုံးမှလေလံတင်ခြင်းမဟုတ်ပါက ပစ္စည်းလွှဲစာချုပ် စဉ် ၂၃ အရ ၂ % နှင့် ပုဒ်မ ၃-က အရ အပိုတံဆိပ်ခေါင်းခွန် ၂ %  စုစုပေါင်း ၄ %  ကျသင့်ပါသည်။

ဘဏ်မှအိမ်ပေါင်ခြင်းကို လက်ခံသည့်ကိစ္စ၌ ပေါင်နှံသူကပစ္စည်းကို ပေးအပ်ခြင်းမရှိဘဲ အိမ်ဂရန်ရယူထားပြီး ကိုယ်တိုင်ခံဝန်ချုပ်ချုပ်ဆိုကာ ၎င်းခံဝန်ချုပ်ကိုသာ ဘဏ်မှရယူထားပါသည်။ ထိုခံဝန်ချုပ်အပေါ် တံဆိပ်ခေါင်းခွန် မည်မျှထမ်းဆောင်ရမည်ကို သိရှိလိုပါသည်။ သက်တမ်းတိုးပါကလည်း တံဆိပ်ခေါင်းခွန်မည်မျှ ထမ်းဆောင်ရမည်ကို သိရှိလိုပါသည်။

ဘဏ်မှအိမ်ပေါင်ခြင်းကို လက်ခံသည့်ကိစ္စ၌ ပေါင်နှံသူက ပစ္စည်းကိုပေးအပ်ခြင်းမရှိဘဲ အိမ်ဂရန်ရယူထားပြီး ကိုယ်တိုင်ခံဝန်ချုပ်ချုပ်ဆိုကာ ၎င်းခံဝန်ချုပ်ကိုသာ ဘဏ်မှရယူထားခြင်း အတွက် ထိုခံဝန်ချုပ်အပေါ် တံဆိပ်ခေါင်းခွန်မှာ ထိုငွေပမာဏ (သို့မဟုတ်) တန်ဖိုးအပေါ် ၀.၅% ထမ်းဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုခံဝန်ချုပ်ကို သက်တမ်းထပ်တိုးပါက ထပ်မံချုပ်ဆိုခြင်းအပေါ် တံဆိပ်ခေါင်းခွန် ၀.၅% ထပ်မံထမ်းဆောင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Mytel ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီမှ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ မြို့နယ်တစ်ခုတွင် Tower တိုင်စိုက်ထူရန်အတွက် မြေငှားရမ်းခပေးချေငွေအပေါ်တွင် Withholding Tax ၂ % နှုတ်ယူပေးသွင်းရန် လို/မလို သိရှိလိုပါသည်။ မြေငှားရမ်းခပေးချေငွေအပေါ်တွင် တံဆိပ်ခေါင်းခွန်ကို မည်သည့်နေရာတွင် ထမ်းဆောင်ရမည်ကို သိရှိလိုပါသည်။

Mytel ကုမ္ပဏီသည် နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမဟုတ်သဖြင့် မြေငှားရမ်းခပေးချေငွေအပေါ် တွင် စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၄၇/၂၀၁၈ အရ Withholding Tax ၂ % နှုတ်ယူပေးသွင်း ရန်မလိုပါ။ မြေငှားရမ်းခပေးချေငွေအပေါ် ကျသင့်တံဆိပ်ခေါင်းခွန်ကို Tower တိုင်စိုက်ထူရန် မြေငှားသည့် မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံးတွင် ထမ်းဆောင်ရပါမည်။

မြန်မာ့လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပို့လွှတ်ရေးဦးစီးဌာနသည် ဓါတ်အားခွဲရုံ တည်ဆောက်သည့် မြေနေရာအတွက် မြေပိုင်ရှင်များသို့ မြေယာလျော်ကြေးငွေကို ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်က ပေးခဲ့သော်လည်း Budget လျာထားချက်မရှိ၍ လျော်ကြေးငွေပေးစဉ်က တံဆိပ်ခေါင်းခွန် ထမ်းဆောင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါ။ ယခု ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်မှသာ တံဆိပ်ခေါင်းခွန်အတွက် Budget  ရပါသည်။ ယခုမှ Budget ရ၍ တံဆိပ်ခေါင်းခွန်ထမ်းဆောင်မည်ဆိုပါက ထိုတံဆိပ်ခေါင်းခွန်အတွက် ဒဏ်ကင်းလွတ်ခွင့်တင်၍ ရ/ မရ သိရှိလိုပါသည်။

တံဆိပ်ခေါင်းခွန်ထိုက်သင့်သော စာချုပ်စာတမ်းများအတွက် မြန်မာနိုင်ငံတံဆိပ်ခေါင်းအက် ဥပဒေပုဒ်မ ၁၇ အရ စာချုပ်မချုပ်ဆိုမီဖြစ်စေ၊ ချုပ်ဆိုသည့်အခါ၌ဖြစ်စေ တံဆိပ်ခေါင်းခွန် ထမ်းဆောင်ရပါမည်။ မြန်မာနိုင်ငံတံဆိပ်ခေါင်းအက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၁ အရတံဆိပ်ခေါင်းခွန် ထိုက်သင့်သည့် စာချုပ်စာတမ်းတစ်စုံတစ်ရာကို တံဆိပ်ခေါင်းခွန် ထမ်းဆောင်ထားခြင်း မရှိပါက ထိုစာချုပ်စာတမ်းသည် ထိုက်သင့်သည့်တံဆိပ်ခေါင်းကို ကပ်နှိပ်ရခြင်းမရှိသေးကြောင်း မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးထံသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားပြီး လိုအပ်သည့် တံဆိပ်ခေါင်း တန်ဖိုးငွေကိုသော်လည်းကောင်း၊ ထိုက်သင့်သည့် တံဆိပ်ခေါင်းခွန်ကို ပြည့်မီရန်လိုအပ် သည့် တံဆိပ်ခေါင်းဖိုးငွေကိုသော်လည်းကောင်း ပေးရန်ကမ်းလှမ်းလာသည့် အခါတွင် မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး (ကော်လိတ္တော်အရာရှိ) သည် ထိုစာချုပ်ကို ထိုက်သင့်သည့် တံဆိပ်ခေါင်းကပ်ရန်ပျက်ကွက်ခဲ့ခြင်းမှာ မတော်တဆဖြစ်ခြင်း၊ မှားယွင်းခြင်း၊ အရေးတကြီးလိုအပ်ခြင်းကြောင့် ပေါ်ပေါက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်ခဲ့ပါက မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး (ကော်လိတ္တော်အရာရှိ) သည် ထိုက်သင့်သောတံဆိပ်ခေါင်းဖိုးငွေကို လက်ခံရယူပြီးနောက်ပြဋ္ဌာန်းချက်များအတိုင်း ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ စာချုပ်စာတမ်းသည် အစိုးရက တံဆိပ်ခေါင်းခွန် ကျခံရမည့် စာချုပ်စာတမ်းဖြစ်ပါက ပုဒ်မ ၃ ခြွင်းချက်အရ ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိပါသည်။

MIC ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိထားသော ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှသိရှိလိုသည်မှာ ၄င်းတို့၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု များအပေါ် နှစ်ချုပ်ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းရေးဆွဲရာတွင် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ပြောင်းလဲခြင်း ရှိ/မရှိ သိရှိလိုခြင်း။

၂၀၁၈ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁။ (ဂ) အရ နှစ်၊ ဝင်ငွေနှစ် သို့မဟုတ် ရောင်းရငွေ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုရငွေရရှိသော နှစ် ဆိုင်ရာ ပြဌာန်းချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်နှင့်အညီဖြစ်သည်။ နိုင်ငံပိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှအပ ကျန်အခွန်ထမ်းအားလုံးအတွက် ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့မှ မတ်လ ၃၁ ရက် နေ့အထိကာလအတိုင်း ဆက်လက်ထားရှိရမည်။

 

Pages

ပြည်တွင်းရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက DTA စာချုပ်ဝင် ကိုးရီးယားနိုင်ငံသား များဖြစ်သဖြင့် DTA စာချုပ်ပါ အခွန်ရာခိုင်နှုန်းများ ခံစားလိုပါသဖြင့် မည်သို့လျှောက်ထား ရမည်ကို သိရှိလိုပါသဖြင့် မေးမြန်းခြင်းကိစ္စ။

ပြည်တွင်းရှိ ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက DTA စာချုပ်ဝင် ကိုးရီးယားနိုင်ငံသား များဖြစ်သဖြင့် DTA စာချုပ်ပါ အခွန်ရာခိုင်နှုန်း များခံစားလိုပါက အောက်ပါအထောက် အထားများကို သက်ဆိုင်ရာအခွန် ဦးစီးဌာနမှူးရုံးသို့ တင်ပြလျှောက်ထားရမည် ဖြစ်ပါသည်။

(က)   လျှောက်ထားလိုသူပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီကဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်သော ရှင်းလင်းဖော်ပြချက်နှင့် လျှောက်ထားလိုသူက မည်သည့် DTA  ၏ Article အရ DTA  အခွင့် အရေးခံစားလိုပါကြောင်း ကိုယ်တိုင်ရေးလျှောက်လွှာ

(ခ)     ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ပါက လျှောက်ထားခွင့်ရှိသူ၏ တရားဝင်ကိုယ်စား လှယ်လွှဲစာ

(ဂ)     ချုပ်ဆိုထားသည့်စာချုပ်

(ဃ)   လျှောက်ထားလိုသည့်ပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီသည် မည်သည့်နိုင်ငံ၏ အခွန်ထမ်း ဖြစ်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံ အခွန်ဌာန၏ထောက်ခံချက်

(င)     ကုမ္ပဏီ၏ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ

ပြည်တွင်းရှိအကြံပေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုက နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများနှင့် ကျန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ၁ - ၄ - ၂၀၁၈ မှစတင် ပြောင်းလဲမည့် ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို သိရှိလို၍ မေးမြန်းခြင်း။        

၂၀၁၈ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁(ဂ) အရ အထူးကုန်စည်ခွန် ဥပဒေ၊ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပဒေနှင့် ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေတို့တွင် မည်သို့ပင်ပါရှိစေကာမူ နှစ်၊ ဝင်ငွေနှစ် (သို့မဟုတ်) ရောင်းရငွေ (သို့မဟုတ်) ဝန်ဆောင်မှုရငွေရရှိသော နှစ်ဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်း ချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါအတိုင်း သတ်မှတ်ရမည်။

(၁) နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်နှင့်အညီဖြစ်သည်။

(၂) နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှအပ ကျန်အခွန်ထမ်းအားလုံးအတွက် ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့မှ မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့အထိ ကာလအတိုင်း ဆက်လက်ထားရှိရမည် ဖြစ်ပါ သည်။

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှ ယာဉ်တင်သွင်းမှုတစ်ခုအတွက် အခွန်နှစ်ထပ် ပေးဆောင်မှုဖြစ်နေပါသဖြင့် ထပ်မံပေးသွင်းရမည့်အခွန်ငွေများအား ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်း ရှိ/ မ ရှိ မေးမြန်းလာခြင်း။

တင်သွင်းသူသည် ( General Administration Department - GAD) ဖြစ်၍ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကျသင့်မည်ဖြစ်သော်လည်း ဝင်ငွေခွန်ပေးဆောင်ရမည် မဟုတ် ပါ။ တင်ဒါတင်သွင်း သူအမည်ဖြင့် ကျသင့်သည့်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်မှ GAD အမည်ဖြင့် ပေးသွင်းသည့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကို ခုနှိမ်ခွင့်မရပါ။

Myanmar Japan Thilawa Development Ltd သည် သီလဝါအထူးစီပွားရေး ဇုန်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီထံမှ မြေဟက်တာ ၄၀၀ ခန့်ကိုငှားရမ်းရယူခဲ့ပြီး ၎င်းတို့ အနက်မှ တချို့ကို လုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရေးဇုန် ရင်းနှီးမြှပ်နှံသူများသို့လည်းကောင်း၊ တချို့ကို ကင်းလွတ်ဇုန်ရင်းနှီးမြှပ်နှံသူများသို့လည်းကောင်း ထပ်ဆင့်အငှားချထား ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကင်းလွတ်ခွင့်ဇုန်အတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအပေါ် အခွန် ကင်းလွတ်ခွင့် ရှိ/ မရှိ မေးမြန်းခြင်း။

ကင်းလွတ်ခွင့်ဇုန်ရှိမြေငှားရမ်းခများအပေါ် အခွန်ကျသင့်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာ အထူးစီးပွားရေးဇုန်ဥပဒေ၏ ပုဒ်မ ၃၊ ပုဒ်မခွဲ (စျ) တွင်ဖော်ပြထားသည့် "နိုင်ငံ တော်၏ပြင်ပတွင်ရှိသည်ဟု မှတ်ယူရမည့်နယ်မြေ" ဟုဆိုရာတွင် ကင်းလွတ်ဇုန် အတွင်းရှိကုန်စည်များ၊ ကင်းလွတ်ဇုန်အတွင်းသို့ တင်သွင်းမည့်ကုန်စည်များနှင့် ပတ်သက်၍ အခွန်အခများ ကင်းလွတ်စေရန်အလို့ငှာ ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပြီး မြေငှားရမ်းခများနှင့်သက်ဆိုင်ခြင်း မရှိပါကြောင်းနှင့် ကင်းလွတ်ဇုန်အတွင်း မြေ ငှားရမ်းခများအပေါ် မြန်မာအထူးစီးပွားရေးဇုန် ဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၉ အရ ကုန်သွယ် လုပ်ငန်းခွန် ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုထားခြင်းမရှိပါက တည်ဆဲ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ဥပဒေ၊ ၂၀၁၆ ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေ တို့အရ အခွန်စည်းကြပ် ကောက်ခံရပါမည်။

မြန်မာ့သြဘာလုပ်ငန်းစုကုမ္ပဏီလီမီတက်မှ ၎င်း၏အရောင်းကိုယ်စားလှယ်များ အား ကားကံစမ်းမဲပေါက်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အမည်ဖြင့် ကုမ္ပဏီကစရိတ်များ ကျခံ၍ ကားဝယ်ပေးမည်ဖြစ်ရာ အဆိုပါကံစမ်းမဲပေါက်သည့်ကိုယ်စားလှယ်၏ အမည်ပေါက်ဆောင်ရွက်မှုအပေါ် အခွန်ပေးဆောင်ရန် လိုအပ်ခြင်း ရှိ/ မရှိ မေး မြန်းခြင်း။

ကုမ္ပဏီမှစရိတ်ကျခံ၍ ကံစမ်းမဲပေါက်သည့် ကိုယ်စားလှယ်၏အမည်ဖြင့် ကားဝယ် ပေးပြီး အမည်ပေါက်ဆောင်ရွက်ခြင်းသည် အခြေပစ္စည်းလွှဲပြောင်းပေးခြင်းဖြစ်ပြီး ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေအရ ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုထားခြင်း မရှိပါသဖြင့် ဝင်ငွေခွန်ကျသင့်မည် ဖြစ်ပါသည်။

Pages