စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန အခွန်တံဆိပ်ခေါင်းများ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အများပြည်သူများသို့ အသိပေးကြေညာခြင်း
  စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန အခွန်အမှတ်တံဆိပ်ကပ်နှိပ်ရန် သတ်မှတ်ထားသည့် အထူးကုန်စည်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အသိပေးကြေညာချက်
၁။ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနအနေဖြင့် အခွန်ထမ်းပြည်သူများအား အခွန်ငွေပေးဆောင် လျက်ရှိရာတွင် ပိုမိုလွယ်ကူစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် မိုဘိုင်းငွေပေးချေမှုနှင့် အီလက်ထရောနစ် ငွေပေးချေမှုများဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များတွင် အသုံးပြုလျက် ရှိသော ခေတ်မီ Digital Banking
ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန အနေဖြင့် အခွန်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် အခွန်စည်းကြပ်မှုလုပ်ငန်းများတွင် ခေတ်မီ ICT နည်းပညာများဖြင့် အခွန်ထမ်းပြည်သူများအား ပိုမိုထိရောက်ကောင်းမွန်သော ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန်အတွက် Commerical-Off-The-Shelf (COTS) Product ဖြစ်သည့် Integrated Tax Administration
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေး၀န်ကြီးဌာန ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း
စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်တွင်းအခွန်များ ဦးစီးဌာန အောင်ဘာလေသိန်းဆုဌာနခွဲ ကြေညာချက်
ပြည်တွင်းအခွန်များဦ:စီးဌာန၏ အခွန်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်းများအား Mobile Device များပေါ်တွင် မြန်မာ၊အင်္ဂလိပ် နှစ်ဘာသာဖြင့် အလွယ်တကူ ဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်စေရန် IRD Law App ကို  အောက်ပါ Link များတွင် Download ပြုလုပ်နိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။
အ ခွန် ထမ်း တစ် ဦး ချင်း ၏ အ ခွင့် အရေး   အချက်အလက်များတောင်းဆိုပိုင်ခွင့်များ

Pages