,

   ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာအခွန်ရုံး (၃) တွင် ၁၅-၂-၂၀၁၉ ရက်နေ့၌ အခွန်ထမ်းပြည်သူများ MPU Card အသုံးပြု၍ Online မှ အခွန်ငွေပေးဆောင်ခြင်းအကြောင်းကို ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာသိရှိလာစေရန်ရည်ရွယ်၍ Road Show ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ Road Show တွင် အခွန်ထမ်းပြည်သူများ၏ MPU Card များကို e commerce enrollment ပြုလုပ်ခြင်းအား One Stop Service ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ Online မှ အခွန်ပေးဆောင်ခြင်းအကြောင်းကို ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

  အခွန်ထမ်းပြည်သူများအနေဖြင့် မိမိတို့၏ MPU Card အား e commerce enrollment ပြုလုပ်လိုပါက https://www.mpu-ecommerce.com/Payment/MPUOnlineEnrollment.aspx link ကိုဝင်ရောက်၍ ဘဏ်သို့သွားရောက်ရန်မလိုအပ်ဘဲ register ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။