,

ရန်ကုန်     သြဂုတ်လ    ၂၃ 

       Data Center နှင့် ပတ်သက်သည့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ ကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်း နိုင်ရန်အတွက် FPT Information System မှ ကြီးမှူးကျင်းပသော Centralized Training ကို  နေပြည်တော်၊ ရုံးအမှတ် ၄၆၊ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းခန်းမ၌ ၁၅-၈-၂၀၁၈ ရက်နေ့မှ ၃၀-၈-၂၀၁၈ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပပြုလုပ်လျက်ရှိရာ အဆိုပါ သင်တန်းသို့ စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာနနှင့် ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနတို့မှ သင်တန်း သား/သင်တန်းသူ (၁၂)ဦး တက်ရောက်လျှက်ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။