(၈-၁၂-၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ဖျာပုံမြို့နယ် အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး၏ရွှေဆိုင်လုပ်ငန်းရှင်များအား အခွန်ပညာပေး ရှင်းလင်းပွဲ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ