(၂၇-၁-၂၀၁၈) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ပုသိမ်မြို့နယ် အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး၏အခွန်ဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်များအား ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပွဲ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ