(၁၅-၁၂-၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ပုသိမ်မြို့နယ် အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး၏ အခွန်ဆိုင်ရာ ပညာပေး ရှင်းလင်းပွဲ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ