စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန

အောင်ဘာလေသိန်းဆုဌာနခွဲ

ကြေညာချက်

(၂၀၁၉  ခုနှစ်၊  ဇွန်   လ ၂၆    ရက်)

၁။      ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ဇူလိုင်လ ၁ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည့် (၅)ကြိမ်မြောက်  ၁၀၀၀ကျပ်တန် အောင်ဘာလေသိန်းဆု ဖွင့်ပွဲအတွက် "က" အက္ခရာမှ "ကဆ" အက္ခရာထိ စုစုပေါင်းအက္ခရာ (၄၀)လုံး၊ ထီစာအုပ်( ၃၂၇၂၇၂၀ ) အုပ်အား ရောင်းချပေးခဲ့ပါသည်။

၂။      ထိုသို့ရောင်းချပေးခဲ့ရာတွင် ထီစာအုပ် (၃,၁၀၃,၀၄၀) အုပ်ရောင်းချခဲ့ရပြီး ထီစာအုပ် (၁၆၉,၆၈၀) အုပ်မှာ ရောင်းမကုန်ထီအဖြစ် ကျန်ရှိခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ရောင်းမကုန်ထီလက်မှတ်များအား ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၏ Website: www.irdmyanmar.gov.mm နှင့် အောင်ဘာလေသိန်းဆုဌာနခွဲ၏ ကြော်ငြာသင်ပုန်းတွင် ကြေညာထားပါသည်။

၃။      ထီစာအုပ် ရောင်းရငွေမှာ(၃၁,၀၃၀.၄၀)သန်းဖြစ်ပြီး ၆၀% ထီဆုမဲအဖြစ် ခွဲဝေပေးမည့်ငွေမှာ(၁၈,၆၁၈.၂၄) သန်း ဖြစ်ပါသည်။

၄။      ထီဆုငွေများကို အထူးဆုကြီးစနစ်မှ ကျပ်သိန်းတစ်သောင်းငါးထောင်ဆု၊ကျပ်သိန်းတစ်သောင်းဆု၊ ကျပ်သိန်းငါးထောင်ဆု၊ ကျပ်သိန်းနှစ်ထောင်ဆု၊ ကျပ်သိန်းတစ်ထောင်ဆု ၊ ဆုတစ်ဆုချင်းစနစ်မှ ကျပ်သိန်းငါးရာဆု၊ ကျပ်သိန်းနှစ်ရာဆု၊ ကျပ်သိန်းတစ်ရာဆု၊ ကျပ်သိန်းငါးဆယ်ဆု၊ ကျပ်သိန်းနှစ်ဆယ်ဆု၊ ကျပ်တစ်ဆယ်သိန်းဆု၊ ကျပ်ငါးသိန်းဆုမဲများနှင့် ဝေဝေဆာဆာဆုမဲများဖြစ်သည့် ကျပ်(၃)သိန်းဆု၊ ကျပ်(၂)သိန်းဆု၊ ကျပ်(၁)သိန်းဆု၊ ကျပ်ငါးသောင်း ဆုမဲများကိုဖွင့်လှစ်ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

၅။      ထို့ပြင် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း လာရောက်ထုတ်ယူခြင်းမရှိသော ဆုမဲများ၏ဘဏ္ဍာသိမ်းရငွေမှ ကျပ်သန်း ၂၅၀ အား ဝေဝေဆာဆာဆုမဲများဖြစ်သည့် ကျပ်၃သိန်းဆု၊ ကျပ်၂သိန်းဆု ၊ ကျပ်၁သိန်းဆု နှင့် ကျပ်ဆယ်သိန်းဆု တို့ကို ထပ်မံချီးမြှင့်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

၆။     ထိုသို့ ခွဲဝေချီးမြှင့်သွားမည့် ဆုမဲများဖွင့်လှစ်ရာ၌ အထူးဆုကြီးစနစ်နှင့် ဆုတစ်ဆုချင်းစနစ်တွင် ရောင်းမကုန်ထီလက်မှတ်နံပါတ်မှ ဆုမဲပေါ်ထွက်လာပါက ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး၊ ဝေဝေဆာဆာဆုမဲစနစ်တွင် ရောင်းမကုန်ထီလက်မှတ်နံပါတ်မှ ဆုမဲပေါ်ထွက်လာပါက အဆိုပါဆုမဲတန်ဖိုးများအား စုပေါင်းပြီး အခြားသင့်လျှော်သောဆုမဲများအား အစားထိုး ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။