စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန

အောင်ဘာလေသိန်းဆုဌာနခွဲ

သတင်းကြေညာချက်

(ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မေလ ၉ ရက်)

၁။      (၄) ကြိမ်မြောက် ကျပ် ၁၀၀၀ တန် ထီလက်မှတ်များကို "က" အက္ခရာ မှ အစဉ်လိုက် "ကည" အက္ခရာထိ (၄၃) လုံးအား ၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ မေလ (၁) ရက်နေ့မှ စတင်ရောင်းချလျက်ရှိပါသည်။

၂။    အောင်ဘာလေထီဝယ်ယူခွင့်ရရှိသူများသည် အာမခံငွေ (Deposit) များပေးသွင်းပြီး သဘောတူကတိစာချုပ်ချုပ်ဆို၍ ဝယ်ယူလျက်ရှိရာတွင် အချို့သောဝယ်ယူခွင့်ရရှိသူများမှ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ဝယ်ယူရန်ပျက်ကွက်မှုရှိနေသဖြင့် သဘောတူကတိစာချုပ်ပါ စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ အာမခံငွေ (Deposit) သိမ်းယူရမည့် အခြေအနေများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး ထီစာအုပ်များရောင်းချရန်ကျန်ရှိနေပါသည်။

၃။    အောင်ဘာလေသိန်းဆုဌာနခွဲသည် ထီလက်မှတ်များ သတ်မှတ်စျေးနှုန်းအတိုင်းရောင်းချနိုင်ရေး ရည်ရွယ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ (၄) ကြိမ်မြောက် ကျပ် ၁၀၀၀ တန် အောင်ဘာလေထီစာအုပ်များကို ထပ်မံဝယ်ယူလိုပါက လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းအနေဖြင့်ဖြစ်စေ၊ အဖွဲ့အစည်းအနေဖြင့်ဖြစ်စေ ဘဏ်ငွေသွင်းချလန် (TF-1) ဖြင့် အောင်ဘာလေသိန်းဆုဌာနခွဲတည်ရှိရာ အမှတ် (၃၈၄)၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်းနှင့် (၃၇) လမ်းထောင့်၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့တွင် (၂၈-၅-၂၀၁၉) ရက်နေ့ထိ ရုံးဖွင့်ရက်များတွင် ရောင်းချပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။