စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန

(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း)

၁။   ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၏ အခွန်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်တစ်ရပ်ဖြစ်သော ကုန်စည်နှင့်ဝန်ဆောင်မှု အမျိုးအစားအလိုက် အခွန်အမှတ်တံဆိပ် ကပ်နှိပ်ရောင်းချခြင်း လုပ်ငန်းအစီအစဉ်တွင် အသုံးပြုရန်အတွက် လုံခြုံမှုအဆင့်အတန်းရှိပြီး တုပပြုလုပ်မှုကို ကာကွယ်နိုင်သည့် အခွန်အမှတ်တံဆိပ်များ ဝယ်ယူလိုပါ၍ ထုတ်လုပ်ရောင်းချပေးနိုင်မည့် နိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်နှင့် ကုမ္ပဏီများမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်း နိုင်ပါကြောင်း ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။

၂။   အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့် တင်ဒါစည်းကမ်းများကို (၁၁.၂.၂၀၁၉) ရက်မှ (၁.၃.၂၀၁၉) ရက်အထိ ရုံးချိန်အတွင်း ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ စီမံရေးရာဌာနခွဲ၊ ရုံးအမှတ် (၄၆) ၊ နေပြည်တော်တွင် ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။

၃။   အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို (၄.၃.၂၀၁၉) ရက်နေ့ နေ့လည် ၁၂:၀၀ နာရီနောက်ဆုံးထား၍ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန ၊ စီမံရေးရာဌာနခွဲ၊ ရုံးအမှတ် (၄၆)၊ နေပြည်တော်ရှိ တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့် စိစစ်ရေးကော်မတီထံ လာရောက်ပေးသွင်းရန်ဖြစ်ပြီး သတ်မှတ်ချိန်ကျော်လွန်သည့် တင်ဒါများကို လုံးဝ ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည် မဟုတ်ပါ။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၄၆)၊ နေပြည်တော်တွင် ဖွင့်ဖောက်ရွေးချယ်ခြင်း ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါကျင်းပမည့် နေ့ရက်အား ရက်သတ္တပတ် ကြိုတင်၍ အကြောင်းကြားသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အောက်ပါလိပ်စာသို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန

စီမံရေးရာဌာနခွဲ

ရုံးအမှတ် (၄၆)၊ နေပြည်တော်

ဖုန်း- ၀၆၇-၃၄၃၀၅၅၃

ဖုန်း - ၀၉-၄၅၇၄၄၄၇၀၃