စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန

အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာလုပ်ငန်းခေါင်းစဉ်မှ ဝင်ငွေခွန် ပေးဆောင်ခြင်းဆိုင်ရာသိမှတ်ဖွယ်

  • အကျုံးဝင်သည့်အခွန်ထမ်းပုဂ္ဂိုလ်များ

           ဆရာဝန်၊ အင်ဂျင်နီယာ၊ ဗိသုကာ ပညာရှင်၊ သူနာပြု၊ ဆရာမ၊ ရှေ့နေ၊ အနုပညာရှင်၊ စာရေးဆရာ၊ ပန်းချီဆရာ၊ ပန်းပုဆရာ၊ စာရင်းကိုင်၊ စာရင်းစစ် စသည့်ပညာရှင်များပါဝင်ပါသည်။

  • အကျုံးဝင်သည့် ဝင်ငွေများ

          အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာလုပ်ငန်းဆိုသည်မှာ မိမိကျွမ်းကျင်သည့်လုပ်ငန်းကို ဝန်ဆောင်ခ ရယူ၍ ဆောင်ရွက်ပေးသည့် ဝန်ဆောင်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ - ဆရာဝန်၊ သူနာပြု၊ အနုပညာရှင်၊ စာရင်းစစ် စသည့်ပညာရှင်တို့က ဝန်ထမ်းအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခြင်း မဟုတ်ဘဲ ဝန်ဆောင်ခရယူလျက် ဆောင်ရွက်ပေးသည့် ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းကို ဆိုလိုပါသည်။

          အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာလုပ်ငန်းမှ  ဝင်ငွေမှာ လစာမဟုတ်သော ဝန်ဆောင်ခအဖြစ် ရရှိ သည့် ဝင်ငွေဖြစ်ပါသည်။

          မိမိတတ်ကျွမ်းသည့် ပညာကို အခြေခံပြီး လုပ်ကိုင်ခြင်းမှန်သော်လည်း နေ့စဉ် (သို့မဟုတ်) လစဉ် ပုံသေ လုပ်ခ သို့မဟုတ် လစာရယူ၍ လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြစ်လျှင် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပညာလုပ်ငန်းမှ ဝင်ငွေမဟုတ်ဘဲ " လစာ " မှ ဝင်ငွေသာ ဖြစ်သည်။

  • အခွန်နှုန်း။            ၁-၄-၂၀၁၈ ရက်နေ့မှ စတင်ရရှိသည့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာလုပ်ငန်းမှ ရရှိသည့် ဝင်ငွေအပေါ် ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၆ အရ သက်သာခွင့်များနုတ်ပယ်ပြီးနောက် ကျန်ဝင်ငွေအပေါ်  အောက်ဖော်ပြပါ အခွန်နှုန်းဖြင့် တွက်ချက်ပါမည် -
အမှတ်စဉ် ဝင်ငွေခွန် စည်းကြပ်ရန် ဝင်ငွေအလွှာ စည်းကြပ်ရန်အခွန်နှုန်း
မှ ထိ
ကျပ် ကျပ်
(က) ၂,၀၀၀,၀၀၀ ၀ ရာခိုင်နှုန်း
(ခ) ၂,၀၀၀,၀၀၁ ၅,၀၀၀,၀၀၀ ၅ ရာခိုင်နှုန်း
(ဂ) ၅,၀၀၀,၀၀၁ ၁၀,၀၀၀,၀၀၀ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း
(ဃ) ၁၀,၀၀၀,၀၀၁ ၂၀,၀၀၀,၀၀၀ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်း
(င) ၂၀,၀၀၀,၀၀၁ ၃၀,၀၀၀,၀၀၀ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း
(စ) ၃၀,၀၀၀,၀၀၁ နှင့်အထက် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း
  • စာရင်းထားရှိခြင်း     ။          သက်ဆိုင်ရာဝင်ငွေနှစ်အတွက် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာလုပ်ငန်း မှ ဝင်ငွေများနှင့် ထိုနှစ်အတွင်း လုပ်ငန်းအတွက် ကုန်ကျသည့်စရိတ်များကို ဖော်ပြသည့် ဘဏ္ဍာရေး ရှင်းတမ်း (Financial Statement) တင်ပြရပါမည်။
  • ဝင်ငွေတွက်ချက်ခြင်း ။          အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာလုပ်ငန်းမှ ဝင်ငွေကို တွက်ချက်ရာတွင် ဝင်ငွေရရှိရန် ကုန်ကျစရိတ်များနှင့် ပစ္စည်းတန်ဖိုးလျော့ငွေကို နုတ်ပေးပါသည်။ ဝင်ငွေမှ ကုန်ကျ စရိတ် နုတ်ပယ်ပြီးသည့် အသားတင်ဝင်ငွေအပေါ် သက်သာခွင့်များ နုတ်ပယ်ပြီး သတ်မှတ် အခွန် နှုန်းဖြင့် အခွန်တွက်ချက်ပါသည်။ သို့ရာတွင် အောက်ပါတို့ကို နုတ်ပယ်ခွင့်မရှိပါ -

                        မတည်စရိတ်

                        ကိုယ်ရေးကိုယ်တာစရိတ်

                        လုပ်ငန်းပမာဏနှင့် မမျှအောင်များသည့်စရိတ်

  • အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာလုပ်ငန်းသည် အတတ်ပညာ၊ အသိပညာကို အရင်းအနှီးပြု၍ လုပ်ကိုင်ရသဖြင့် လုပ်ငန်းသဘာဝကိုလိုက်၍ ကုန်ကျစရိတ်များ မတူကွဲပြားကြပါသည်။ ဆရာဝန်တစ်ဦး၏ စရိတ်နှင့် ရှေ့နေတစ်ဦး၏ စရိတ်တူညီနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ အသက် မွေးဝမ်းကျောင်းပညာလုပ်ငန်းအားလုံးနှင့် အကျုံးဝင်မည့်စရိတ်များကို ပုံသေသတ်မှတ်ပေးထား ခြင်းမရှိပါ။
  • အခွန်တွက်ချက်ခြင်း။       အောက်ဖော်ပြပါ နမူနာဖြင့် ရှင်းလင်းအပ်ပါသည် -

          ဦးကျော်သည် ရုပ်ရှင် သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ ရုပ်ရှင်တစ်ကားအတွက် သရုပ်ဆောင်ခ ကျပ် ၁၀ သိန်း၊ ကြော်ငြာတစ်ခုအတွက် သရုပ်ဆောင်ခ ကျပ် ၅ သိန်း ရယူပါသည်။ နှစ်အတွင်း သရုပ်ဆောင်ခ ကျပ် ၅၄၅ သိန်း ရရှိပြီး ခရီးသွားလာစရိတ် ကျပ် ၃၅ သိန်း၊ အလှပြင်စရိတ် ကျပ် ၁၅ သိန်း၊ သရုပ်ဆောင်ဆိုင်ရာ အဝတ်အထည်စရိတ် ကျပ် ၁၀ သိန်း၊ အလုပ်လက်ခံဆောင်ရွက်ရန် မန်နေဂျာတစ်ဦးတစ်လ ကျပ် ၄ သိန်း  ဖြင့် ၄၈ သိန်း၊ အထွေထွေစရိတ် ၁ သိန်း၊ စုစုပေါင်း ကုန်ကျစရိတ် ကျပ် ၁၀၉ သိန်းဖြစ်သဖြင့် ရုပ်ရှင်နှင့်ကြော်ငြာသရုပ်ဆောင် ဦးကျော်သည် ဝင်ငွေနှစ်အတွင်း သရုပ်ဆောင်ခ စုစုပေါင်း ကျပ် ၅၄၅ သိန်း ရရှိသော်လည်း အသုံးစရိတ်များ နုတ်ပယ်ပြီးသည့် အသားတင်ဝင်ငွေမှာ ကျပ် ၄၃၆ သိန်း ရရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ဦးကျော်တွင်မှီခိုသူ ဇနီးရှိပြီး သားသမီး ၂ ဦးအနက် တစ်ဦးမှာအိမ်ထောင်သည် သားဖြစ်၍ ကျန်တစ်ဦးမှာ ၁၀ တန်းကျောင်းသူဖြစ်ပါသည်။ ဦးကျော်၏ သရုပ်ဆောင်ခြင်းဆိုင်ရာ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းမှဝင်ငွေကို အောက်ပါအတိုင်း တွက်ချက်ရမည်ဖြစ်ပါသည် -

                                                                       (ကျပ်)         

          သရုပ်ဆောင်ခ ဝင်ငွေစုစုပေါင်း                                                                     =         ၅၄,၅၀၀,၀၀၀

          (နုတ်)ကုန်ကျစရိတ်      

           ခရီးသွားလာစရိတ်                   =        ၃,၅၀၀,၀၀၀

            အလှပြင်စရိတ်                       =         ၁,၅၀၀,၀၀၀

            အဝတ်အထည်စရိတ်              =         ၁,၀၀၀,၀၀၀

            အထွေထွေစရိတ်                    =            ၁၀၀,၀၀၀

            မန်နေဂျာလစာ                       =          ၄,၈၀၀,၀၀၀

          စုစုပေါင်းလုပ်ငန်းအတွက်ကုန်ကျစရိတ်                                                          =           ၁၀,၉၀၀,၀၀၀

         အသားတင်ဝင်ငွေ                                                                                         =          ၄၃,၆၀၀,၀၀၀ 

         အသားတင်ဝင်ငွေ                                                                                         =           ၄၃,၆၀၀,၀၀၀

        (နုတ်)သက်သာခွင့်များ

        (က)     အခြေခံသက်သာခွင့်            =       ၈,၇၂၀,၀၀၀

                    (စုစုပေါင်း ဝင်ငွေ၏ ၂၀% ဖြင့်)

        (ခ)       အိမ်ထောင်ဖက်အတွက်      =       ၁,၀၀၀,၀၀၀

        (ဂ)       အိမ်ထောင်ဖက်သားအတွက် =      ခွင့်မပြု

        (ဃ)      ကျောင်းသူသမီးအတွက်     =        ၅၀၀,၀၀၀

                                                                                                                            =              ၁၀,၂၂၀,၀၀၀

            အခွန်စည်းကြပ်ရန်ဝင်ငွေ                                                                             =              ၃၃,၃၈၀,၀၀၀

           ၁ ကျပ်မှ ၃၀,၀၀၀,၀၀၀ ထိ အဆင့်ဆင့် စုစုပေါင်း                                              =               ၄,၁၅၀,၀၀၀

          ၃၀,၀၀၀,၀၀၁ ကျပ်မှ ၃၃,၃၈၀,၀၀၀ ထိ ကျန်  ၃,၃၈၀,၀၀၀ အတွက် ၂၅ %            =                  ၈၄၅,၀၀၀

          စုစုပေါင်း ကျသင့်အခွန်                                                                                   =                ၄,၉၉၅,၀၀၀

  • အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာလုပ်ငန်းခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် အခွန်ကောက်ခံရရှိမှု အခြေအနေမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် -
စဉ် ဘဏ္ဍာနှစ် အခွန်ထမ်းအရေအတွက် ​ကောက်ခံရရှိမှု (ကျပ်သန်းပေါင်း)
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၁၇၂၉၉ ဦး ၁၆၂၁.၆၃၂
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ၁၇၅၃၁ ဦး ၁၉၅၈.၅၇၂

ပညာရှင်များအနေဖြင့် ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေအရ ပေးဆောင်ရမည့် ဝင်ငွေခွန်များကို သက်ဆိုင်ရာ အခွန်ရုံးများနှင့်ဆက်သွယ်၍ မပျက်မကွက် ထမ်းဆောင်ကြပါရန် တိုက်တွန်းနှိုးဆော်အပ်ပါ သည်။ လာမည့်ဘဏ္ဍာနှစ်များတွင် ကဏ္ဍအလိုက်အခွန်ထမ်းဆောင်ကြသည့် ပညာရှင်များနှင့် ပေးဆောင်သည့်အခွန်ပမာဏကို သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်များအလိုက် ကြေညာသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

  • မရှင်းလင်းသည်များကို သိရှိလိုပါက ဆိုင်ရာမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး(သို့မဟုတ်) အခွန်ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှု ရုံး (နေပြည်တော်) ရုံးအမှတ်၊ ၄၆ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ ဖုန်းနံပါတ်- ၀၆၇-၃၄၃၀၅၃၃ ၊ ၀၆၇-၃၄၃၀၅၂၂၊ (သို့မဟုတ်) အခွန်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုရုံး (ရန်ကုန်) အမှတ် ၅၉/၆၁ ၊ မြေညီထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ဖုန်းနံပါတ်- ၀၁-၃၇၈၃၇၀၊ ၀၁-၃၇၈၃၇၂၊ (သို့မဟုတ်) အခွန်ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုရုံး(မန္တလေး)၆၅ လမ်း၊ ၂၂ x ၂၃ လမ်းကြား၊ ဖုန်းနံပါတ် - ၀၂-၄၀၃၀၁၉၂ သို့ မေးမြန်း စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန