စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန

အခွန်တံဆိပ်ခေါင်းရောင်းချခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တိုင်ကြားနိုင်ကြောင်း

အသိပေးကြေညာချက်

                      ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးတံဆိပ်ခေါင်းများကို လွယ်ကူစွာဝယ်ယူရရှိနိုင်ရေးအတွက် နေပြည်တော်၊ ရုံးအမှတ်(၄၆)၊ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနရုံးချုပ်နှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ (၃၆)လမ်း(အလယ်ဘလောက်)တို့တွင် တံဆိပ်ခေါင်းဗဟိုအရောင်းကောင်တာများ ဖွင့်လှစ်၍လည်းကောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးရှိ မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံးများတွင်လည်းကောင်း ရောင်းချပေးနေသည့်အပြင် ရုံးခွန်အက်ဥပဒေ၊ မြန်မာနိုင်ငံ တံဆိပ်ခေါင်းအက်ဥပဒေ၊ ရုံးခွန်တံဆိပ်ခေါင်းရောင်းချခြင်းဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ များနှင့် အခွန်တံဆိပ်ခေါင်း ရောင်းချခြင်းဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ မြန်မာနိုင်ငံ တစ်ဝန်းလုံးတွင် လိုင်စင်ရတံဆိပ်ခေါင်းရောင်းချသူ(၃၅၁)ဦးကို ခန့်အပ်၍ ရောင်းချပေးလျက်ရှိပါသည်။ သို့ရာတွင် အသုံးပြုရန်လိုအပ်သည့်အချိန်မှ ဝယ်ယူရသည့်တံဆိပ်ခေါင်းကို အသုံးလိုသည့် အချိန်တွင် အဆင်ပြေလွယ်ကူစွာ ဝယ်ယူရရှိနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးထားသော်လည်း အသုံးပြုရန် မလိုအပ်ဘဲ အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြ၍ ဝယ်ယူခြင်း၊ တံဆိပ်ခေါင်းများကို တရားမဝင်ရောင်းချသူများထံ အမြတ်တင်၍ ပြန်လည် ရောင်းချခြင်းများ ပြုလုပ်နေသည်ကို စိစစ်တွေ့ရှိရပါသည်။ ရုံးခွန်အက်ဥပဒေပုဒ်မ (၃၄) ပုဒ်မခွဲ(၃)တွင်- ''တံဆိပ်ခေါင်းရောင်းချရန် ခန့်အပ်ထားခြင်းခံရသူသည် ဤပုဒ်မအရ ပြဋ္ဌာန်းချက် များကို မလိုက်နာလျှင်ဖြစ်စေ၊ ထိုသို့ခန့်အပ်ထားခြင်းမျိုးကို မခံရသူက တံဆိပ်ခေါင်းများ ရောင်းချလျှင် သို့မဟုတ် ရောင်းချရန် ကမ်းလှမ်းလျှင်ဖြစ်စေ၊ တံဆိပ်ခေါင်းကို တရားမဝင် လက်ဝယ်ထားရှိလျှင်ဖြစ်စေ ထိုသူကို (၆)လအထိ ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ကျပ်(ငါးသိန်း)ထိ ဒဏ်ငွေဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်စလုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ခြင်းခံရမည်။" ဟူ၍လည်းကောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံတံဆိပ်ခေါင်းအက်ဥပဒေပုဒ်မ (၆၉) တွင်- '' ( က ) တံဆိပ်ခေါင်းရောင်းချရန် ခန့်အပ်ခံထားရသူ မည်သူမဆို ပုဒ်မ(၇၄) အရ ပြဋ္ဌာန်း ထားသည့် နည်းဥပဒေတစ်စုံတစ်ရာကို မလိုက်နာလျှင်၊ ထို့ပြင် ( ခ ) မည်သူမဆိုခန့်အပ်ထားခြင်းမခံရဘဲ ကျပ်တစ်ဆယ်တန် ကပ်တံဆိပ်ခေါင်းမှအပ အခြားတံဆိပ်ခေါင်းတစ်စုံတစ်ရာကိုရောင်းချလျှင် သို့မဟုတ် ရောင်းချရန် ကမ်းလှမ်းလျှင်၊ ( ဂ ) တံဆိပ်ခေါင်းတစ်စုံတစ်ရာကို တရားမဝင်လက်ဝယ်ထားလျှင် ထိုသူကို ထောင်ဒဏ် ခြောက်လအထိ သို့မဟုတ် ငွေဒဏ်ကျပ်တစ်သိန်းအထိ သို့မဟုတ် ဒဏ်နှစ်ရပ်စလုံး ချမှတ်ရမည်။" ဟူ၍လည်းကောင်း ပြဋ္ဌာန်းထားပါသည်။ တံဆိပ်ခေါင်းရောင်းချခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်သူများ၊ တရားမဝင်ရောင်းဝယ် နေမှုများအား ထိရောက်စွာ အရေးယူနိုင်ရန်အတွက် သတ်မှတ်ပြဌာန်းချက်များကို မလိုက်နာသည့် လိုင်စင်ရတံဆိပ်ခေါင်း ရောင်းချသူများအားလည်းကောင်း၊ တံဆိပ်ခေါင်းများကို တရားမဝင်ရောင်းချသူ များအားလည်းကောင်း တွေ့ရှိပါက သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံးများနှင့် အခွန်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုရုံး(နေပြည်တော်) Fax Phone ၀၆၇-၃၄၃၀၅၂၂ နှင့် e-mail – irdmedia2018@gmail.com သို့ စာဖြင့်သတင်းပေးပို့တိုင်ကြားနိုင်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန