နေပြည်တော် ဖေဖော်ဝါရီ  ၁၈

   ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနအနေဖြင့် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ် ဇန်နဝါရီလကုန်အထိ အခွန်အရပ်ရပ်ကောက်ခံရရှိမှု စုစုပေါင်းမှာ ကျပ် ၁၇၇၄.၅၉၁ ဘီလီယံ ဖြစ်သဖြင့် လျာထားချက်၏ ၂၈.၆၂% ကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ ကောက်ခံရရှိမှုတွင် နိုင်ငံပိုင်ကဏ္ဍမှ ကျပ် ၃၈၉.၇၀၁ ဘီလီယံ၊ သမဝါယမကဏ္ဍမှ ကျပ် ၀.၇၅၉ ဘီလီယံနှင့် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမှ ကျပ် ၁၃၈၄.၁၃၁ ဘီလီယံပါဝင်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။

   ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ် ဇန်နဝါရိလကုန်အထိ အခွန်တစ်မျိုးခြင်း ကောက်ခံရရှိမှု အခြေအနေမှာ ဝင်ငွေခွန် ကျပ် ၇၇၂.၂၈၈ ဘီလီယံ၊ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ကျပ် ၅၈၇.၈၈၉ ဘီလီယံ၊ အထူးကုန်စည်ခွန် ကျပ် ၃၅၆.၃၃၂ ဘီလီယံ၊ တံဆိပ်ခေါင်းခွန် ကျပ် ၁၉.၉၆၃ ဘီလီယံနှင့် အောင်ဘာလေသိန်းဆုခွန် ကျပ် ၃၈.၁၁၉ ဘီလီယံတို့ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။