စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန

(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မေလ ၁၄ ရက်)

တံဆိပ်ခေါင်းခွန်ထမ်းဆောင်ရမည့် အချိန်ကာလနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အသိပေးကြေညာချက်

  • ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်တွင် မည်သူမဆိုချုပ်ဆိုသည့် တံဆိပ်ခေါင်းခွန် ထိုက်သင့်သော စာချုပ်စာတမ်းများအားလုံးကို စာချုပ်မချုပ်ဆိုမီဖြစ်စေ ချုပ်ဆိုသည့်အခါ၌ဖြစ်စေ တံဆိပ်ခေါင်းခွန်ထမ်းဆောင်ရမည်ဟု မြန်မာနိုင်ငံတံဆိပ်ခေါင်းအက်ဥပဒေတွင် ပြဋ္ဌာန်းထားပါသည်။
  • မြန်မာနိုင်ငံပြင်ပတွင်သာ ချုပ်ဆိုသည့် ငွေလွှဲလက်မှတ် သို့မဟုတ် ငွေပေးကတိစာချုပ် မဟုတ်သော တံဆိပ်ခေါင်းခွန်ထိုက်သင့်သည့် စာချုပ်စာတမ်းများအား မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း၌ ပထမဦးစွာလက်ခံရရှိပြီးနောက် သုံးလအတွင်း မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးထံ တင်ပြ၍ တံဆိပ်ခေါင်းကပ်နှိပ်နိုင်ပါသည်။
  • မည်သူမဆိုစာချုပ်စာတမ်းပေါ်တွင် ထိုက်သင့်သည့် တံဆိပ်ခေါင်းခွန်ထမ်းဆောင်ထားခြင်း မရှိလျှင် အဆိုပါစာချုပ်စာတမ်းကို သက်သေခံချက်အဖြစ် လက်ခံခွင့်မရှိစေရ သို့မဟုတ် မှန်ကန်ကြောင်း အသိအမှတ်ပြုသက်သေခံလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းမရှိစေရဟု မြန်မာနိုင်ငံ တံဆိပ်ခေါင်းအက်ဥပဒေပုဒ်မ ၃၅ တွင် ပြဋ္ဌာန်းထားပါသည်။
  • အများပြည်သူဆိုင်ရာ ရုံးကြီးကြပ်အုပ်ချုပ်သူအသီးသီးတို့သည် တင်ပြလာသော စာချုပ်စာတမ်း တစ်စုံတစ်ရာကို ထိုက်သင့်သော တံဆိပ်ခေါင်းမပါကြောင်းပေါ်ပေါက်လျှင် သိမ်းယူပြီး မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးထံ ပေးပို့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
  • မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး (ကော်လိတ္တော်အရာရှိ)က ပိုင်းခြားဆုံးဖြတ်၍ လျော့နည်းနေသော တံဆိပ်ခေါင်းခွန်နှင့်ယင်း၏ ၁၀ ဆကို ဒဏ်ငွေအဖြစ် ပေးဆောင်ပြီးမှသာ ဥပဒေအရ ဆက်လက်အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။
  • မရှင်းလင်းသည့်အချက်များကို www.irdmyanmar.gov.mm တွင်လည်းကောင်း၊ မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံးအသီးသီးတွင်လည်းကောင်း ၊ ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့၊ ပြည်တွင်းအခွန်များ ဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်-၄၆ ၊ နေပြည်တော် ဖုန်းနံပါတ် -၀၆၇-၃၄၃၀၅၃၃ ၊  ၀၆၇-၃၄၃၀၅၂၂ သို့ လည်းကောင်း မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
  • သို့ဖြစ်ပါ၍ မိမိတို့၏ စာချုပ်စာတမ်းများကို ဥပဒေနှင့်အညီ သက်သေခံခိုင်မာစေရေးအတွက် စာချုပ်စာတမ်းများပေါ်တွင် ထိုက်သင့်သည့် တံဆိပ်ခေါင်းခွန် အပြည့်အဝထမ်းဆောင်စေရေး အလေးထားလိုက်နာဆောင်ရွက်ကြပါရန် အသိပေးနှိုးဆော်အပ်ပါသည်။

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန