,

   ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာအခွန်ရုံး (၃) တွင် ၂၈-၂-၂၀၁၉ ရက်နေ့၌ MPU Card အသုံးပြု၍ Online မှ အခွန်ငွေပေးဆောင်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်ကို ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာသိရှိလာစေရန်ရည်ရွယ်၍ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။အဆိုပါရှင်းလင်းဆွေးနွေးပွဲသို့ အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာ အခွန်ရုံး (၃) မှ ဌာနမှူး၊ ဒု-ဌာနမှူးများနှင့် ဝန်ထမ်းများတက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး သတင်းအချက်အလက်နှင့်နည်းပညာဌာနခွဲမှ တာဝန်ရှိသူများက MPU Card အသုံးပြု၍ Online မှ အခွန်ငွေပေးဆောင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်ကို ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်  တက်ရောက်လာသော ဝန်ထမ်းများက ၎င်းတို့သိရှိလိုသည်များကို  ဆွေးနွေးမေးမြန်းခဲ့ကြပါသည်။