စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်တွင်းအခွန်များ ဦးစီးဌာန အောင်ဘာလေသိန်းဆု ဌာနခွဲ ကြေညာချက်
လူမှုရေး၊ ဘာသာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေးကိစ္စရပ်များတွင် အသုံးပြုသည့် ပြည်တွင်းထုတ်နှင့် ပြည်ပမှတင်သွင်းလာသည့် မော်တော်ယာဉ်များအပေါ် အသင်းအဖွဲ့အမည်ဖြင့် မှတ်ပုံတင်မည့် နာရေးယာဉ်၊ လူနာတင်ယာဉ်၊ မီးသတ်ယာဉ်များအတွက် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုပေးထားခြင်းအား သိရှိနိုင်ပါရန် ကြေညာခြင်း
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန ရုံးအမှတ်(၄၆)၊ နေပြည်တော်
စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန
ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယဦ:စီးမှူးရာထူး(၁၄၁)နေရာ ရွေးချယ်ခန့်ထားရေးအရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲဖြေဆိုမည့်သူများ လိုက်နာရန်စည်းကမ်းချက်များ  
MINISTRY OF PLANNING AND FINANCE INTERNAL REVENUE DEPARTMENT NOTICE FOR FILING RETURN, ANNUAL SALARY RETURN AND FURNISHING COMMERCIAL TAX ANNUAL RETURN

Pages