၂၀၀၈ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၃၈၉ အရ နိုင်ငံသားတိုင်းသည် ဥပဒေအရ ပေးဆောင်ရမည့် အခွန်အကောက်များကို ပေးဆောင်ရန် တာဝန်ရှိသည်၊၊                          'ကမ္ဘာပေါ်တွင် မည်သည့်အစိုးရမျှ ငွေမရှိဘဲ တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ကို ဆောင်ရွက်မသွား နိုင်ချေ။ ထို့ကြောင့် ကိုယ့်အစိုးရအား ကျသင့်သော အခွန်ဘဏ္ဍာငွေများကို ကြည်သာပျူငှာစွာ ပေးဆောင် ခြင်းသည်ပင် လွတ်လပ်သော လူမျိုးအဖြစ်ကို ထင်ရှားစေသော မှတ်ကျောက်ဖြစ်ပေသည်'ဟု ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမှ အခွန်အကောက်နှင့်ပတ်သက်၍ ၂၁-၃-၁၉၄၇ နေ့တွင် မိန့်ကြားခဲ့သည်။                           နိုင်ငံတာဝန်ကျေပွန်ဖို့ရေး ကျသင့်အခွန်မှန်မှန်ပေး     ၊၊     အခွန်ဆောင်ထားနိုင်ငံသား လေးစားသမှုတို့ဂုဏ်ပြု     ၊၊     နိုင်ငံကြီးသားပီသစွာ အခွန်ထမ်းဆောင်တာ စားသုံးပြီးက၊ ပြေစာဖြတ် အခွန်ပါပြီးမှတ် ၊၊
Search Word Category
select
Ask Question


ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၀င်ငွေနှစ် အတွက် ကုန်သွယ်မှုဆောင်ရွက်ရာတွင် ဘဏ္ဍာနှစ် တစ်နှစ်အတွင်း ရောင်းရငွေကျပ်သိန်း ၅၀၀ ရောင်းရငွေရရှိထားပါကြောင်း၊ ရောင်းရငွေအပေါ် ကုန်သွယ် လုပ်ငန်းခွန် ပေးဆောင်ထားပါကြောင်း၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၂အရ ကျပ်သိန်း ၁၅၀ အား ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် စည်းကြပ်ခြင်းမပြုရဟု ပြဌာန်းထားရာ ကျပ်သိန်း ၁၅၀ အား နှုတ်ပယ်၍ အခွန်ပေးဆောင်ရခြင်း ဖြစ်မဖြစ်မေးမြန်းခြင်း။
Ans: ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၀င်ငွေနှစ်အတွင်း ကုန်သွယ်မှုဆောင်ရွက်ရာ၌ ၂၀၁၄ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက် ဥပဒေပုဒ်မ ၁၂အရ ကျပ်သိန်း ၁၅၀ အား ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် စည်းကြပ်ခြင်းမပြုရဟု ပြဌါန်းထားရာ ရောင်းရငွေသည် ကျပ်သိန်း ၁၅၀ မကျော်လွန်ပါက ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ကျသင့်ခြင်းမရှိပါ။ ၂၀၁၄ - ၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ် တစ်နှစ်အတွင်း ရောင်းရငွေမှာ ကျပ်သိန်း၁၅၀ကျော်လွန်ပြီး ရောင်းရငွေ ကျပ်သိန်း၅၀၀ ရရှိ ထားသည့်အတွက် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် စည်းကြပ်ခြင်းမပြုရ သော ကျပ်သိန်း ၁၅၀ အား နှုတ်ပယ်ခွင့်ပြုမည် မဟုတ်ဘဲ ကျပ်သိန်း၅၀၀အပေါ်၌ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ကျသင့်မည် ဖြစ်ပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံရွှေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှ တာ၀န်ရှိသူက ပုဂ္ဂလိကရွှေရောင်းချသူများထံမှ ရွှေများဝယ်ယူပြီး ရွှေတုံး ပုံသွင်း၍ အလေးချိန်အလိုက် ပြန်လည်ရောင်းချပါကြောင်း၊ ပုဂ္ဂလိကရွှေပိုင်ဆိုင်သူများထံမှ ဝယ်ယူရာတွင် ရွှေလုပ်ငန်းရှင် အသင်းမှရွှေပြန်လည်ရောင်းချသူများအနေဖြင့် ခုနှိမ်ခွင့်ပုံစံဖြစ်သည့် ပတခ (ကသခ) - ၂၊ ပတခ(ကသခ)-၃၁နှင့်ပတခ(ကသခ)-၃၃တို့အား လက်ခံရရှိခြင်းမရှိခဲ့ပါကြောင်း၊ အသင်းမှရွှေပြန်လည်ရောင်းချ သူများသည်သုံးစွဲသူထံ ပြန်လည်ရောင်းချရာတွင် တောင်းယူထားသည့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်၌ ဝယ်ယူစဉ်က ပေးခဲ့ရသည့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်အား လက်ခံပုံစံများမရရှိခဲ့၍ ခုနှိမ်ခွင့်မရနိုင်သဖြင့် ရွှေလုပ်ငန်းရှင်များ အနေဖြင့် နစ်နာမှုများရှိပါကြောင်း၊ ရွှေပြန်လည်ရောင်းချသူများအနေဖြင့် ယခင်ကရွှေဝယ်စဉ်က အခွန် ပေးဆောင်ပြီးဟု မှတ်ယူ၍ တွက်ချက်ခုနှိမ်ပေးခဲ့သည့် အထောက်အထားညွှန်ကြားချက်များရှိပါကြောင်း၊ ယခုလာရောက် တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း၊ သို့ပါ၍ အခွန်ပေးဆောင်ပြီးဟုမှတ်ယူပေးခြင်း ရှိ/မရှိ သိလိုသဖြင့် မေးမြန်းခြင်း။
Ans: မြန်မာနိုင်ငံရွှေလုပ်ငန်းရှင်အသင်းအနေဖြင့် ပုဂ္ဂလိကရွှေရောင်းချသူထံမှ ရွှေဝယ်ယူရာတွင် ပေးခဲ့ရသည့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်အတွက် ခုနှိမ်ခွင့်ပုံစံ အထောက်အထား မတင်ပြနိုင်ပါက အခွန်ပေးဆောင်ပြီးဟု မှတ်ယူ ခုနှိမ်ပေးခြင်းမပြုနိုင်ပါ။ ရွှေဝယ်စဉ်ကပေးခဲ့ရသည့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်အား ခုနှိမ်ခွင့် ရရှိနိုင်ရန် ကုန်သွယ် လုပ်ငန်းခွန်စည်းမျဉ်း ၄၂ စည်းမျဉ်းခွဲ ( ဃ ) ပါ ခုနှိမ်ခွင့်ပုံစံဖြစ်သော ပတခ(ကသခ)-၃၁နှင့်ပတခ(ကသခ)-၃၃ တို့အား ပုံစံ ကသခ(၂)မိတ္တူနှင့်အတူ ရယူထားရန်လိုအပ်ပါသည်။ စည်းမျဉ်းခွဲ ( ဇ ) အရ ဤစည်းမျဉ်းတွင် အကျုံးဝင်သည့် ကုန်ထုတ်လုပ်ရောင်းချသူ ကုန်စည်ဝယ်ယူရောင်းချသူ ဝန်ဆောင်မှုဆောင်ရွက်သူတို့သည် လည်းကောင်း ပြည်ပမှကုန်စည်တင်သွင်းသူသည်လည်းကောင်း ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် အခန်း ( ၅ ) ပုဒ်မ (၁၁)အရ လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း လုပ်ငန်းစတင်ခြင်းအကြောင်းကြား ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြဌာန်း ထားပါသည်။

ရန်ကုန်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ တာဝန်ရှိသူနှစ်ဦးနှင့် လမ်းတံတားများအသုံးပြုရန် ဒီဇယ်တင်သွင်း ရောင်းချသည့် ကုမ္ပဏီတို့မှတာဝန်ရှိသူတို့က ရန်ကုန်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသည် ကုမ္ပဏီထံမှဒီဇယ်ဝယ်ယူ ရာ၌ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်း ခွန်အပါအဝင်ရောင်းစျေးအရ ဝယ်ယူခဲ့ရပါကြောင်း၊ ဌာနဆိုင်ရာ ဖြစ်သည့်အတွက် ၄င်းပေးခဲ့ရသည့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်အား အထောက်အထားအဖြစ်ထားရှိလိုပါကြောင်း ကုမ္ပဏီထံမှ ၄င်းပေးခဲ့ ရသည့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်အတွက် ချလန်ဖြတ်ပိုင်းရလိုပါကြောင်း၊ မည်ကဲ့သို့ရနိုင်ပါကြောင်း သိလိုသဖြင့် မေးမြန်းခြင်း။
Ans: ရန်ကုန်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီအနေဖြင့် ဒီဇယ်တင်သွင်းရောင်းချသူကုမ္ပဏီထံမှ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် အပါအဝင်ဖြင့် ဒီဇယ်ဝယ်ယူခဲ့ခြင်းအပေါ် ပေးဆောင်ခဲ့ရသည့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်အတွက် အထောက်အထား အနေဖြင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်စည်းမျဉ်း ၄၂၊ စည်းမျဉ်းခွဲ (ဃ)အရ ကုန်စည်ရောင်းချသူကုမ္ပဏီသည် သတ်မှတ် ပုံစံဖြင့် သက်သေခံလက်မှတ် ပတခ(ကသခ)၃၁ သုံးစောင်ပြုစု၍ မူရင်းကိုဝယ်ယူသူသို့လည်းကောင်း၊ မူရင်းခွဲ တစ်စောင်ကို ဝယ်ယူသူနှင့်သတ်ဆိုင်သည့် မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာမှူးထံသို့လည်းကောင်း၊ ပေးပို့၍ ကျန်မူရင်းခွဲ တစ်စောင်ကို လက်ခံအဖြစ်သိမ်းဆည်းထားရမည်။ ရောင်းချသူ ကုမ္ပဏီသည် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ဥပဒေအခန်း (၅)ပုဒ်မ ၁၁ အရ လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းစတင်ခြင်း အကြောင်းကြားဆောင်ရွက်ထားရမည် ဖြစ်ပါ သည်။ ပြုစုပေးပို့ ရမည့်သက်သေခံလက်မှတ် ပတခ(ကသခ)-၃၁ နှင့် ပတခ(ကသခ)-၃၃ တို့အား ပုံစံကသခ(၂) မိတ္တူနှင့်အတူ ရယူထားရမည် ဖြစ်ပါသည်။

အရက်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသည့် ကုမ္ပဏီက ရောင်းအားမြှင့်တင်ရေးဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီတစ်ခု ထံလုပ်ငန်းအပ်နှံထားရာ လုပ်ငန်းလက်ခံထားသည့် ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီမှ စျေးကွက်ရှာဖွေပေးခြင်း၊ ဘီယာ ရောင်းအားကောင်းစေရန် ဝန်ထမ်းဌားရမ်းဝန် ဆောင်မှုပေးခြင်းတို့အတွက် ကုမ္ပဏီတစ်ခုထံ ထပ်မံလုပ်ငန်း အပ်နှံဆောင်ရွက်ပါကြောင်း၊ သို့ပါ၍ ဘီယာဖြန့်ဖြူး ရောင်းချသည့် ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် လုပ်ငန်းအပ်နှံကုမ္ပဏီထံ ငွေပေးချေရာ မည်သည့်အခွန်များ နှုတ်ယူပေးသွင်း ရပါကြောင်း သိလိုသဖြင့် မေးမြန်းခြင်း။
Ans: အရက်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသည့် ကုမ္ပဏီသည် ရောင်းအားမြှင့်တင်ရန်အတွက် စျေးကွက်ရှာဖွေပေးခြင်းနှင့် ဝန်ထမ်းဌားရမ်းဝန်ဆောင်ခ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းတို့လုပ်ကိုင်ရန် လုပ်ငန်းလက်ခံဆောင်ရွက်သည့် ကုမ္ပဏီသို့ ငွေပေးချေရာတွင် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၄၁/၂၀၁၀ အရ ပင်ရင်းမှနှုတ်ယူပေးသွင်း ရမည့် ဝင်ငွေခွန် ၂% အား နှုတ်ယူ ပေးသွင်းရပါမည်။ လုပ်ငန်းလက်ခံဆောင်ရွက်သည့်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ရရှိ ဝန်ဆောင်ခရငွေမှာ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက် ဥပဒေပုဒ်မ ၁၁ ပုဒ်မခွဲ (စ)ပါ အခွန်မကျ သင့်သည့် ဝန်ဆောင်မှုတွင်မပါဝင်သည့် အတွက် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန် အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၁ ပုဒ်မခွဲ (ဆ) အရ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅%အား ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ထပ်မံလုပ်ငန်းအပ်နှံရရှိသူ ကိုယ်စားလှယ် ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ရငွေအပေါ် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၁ ပုဒ်မခွဲ ( စ ) ပါအခွန် မကျသင့်သည့် ဝန်ဆောင်မှုတွင် မပါဝင်သည့်အတွက် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက် ဥပဒေပုဒ်မ ၁၁ ပုဒ်မခွဲ ( ဆ ) အရ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅% အားကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ၀င်ငွေခွန် ပေးဆောင် ရန်မှာ ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း လက်ခံဆောင်ရွက် သူကုမ္ပဏီနှင့် ထပ်မံလုပ်ငန်းလက်ခံဆောင်ရွက်သူ ကုမ္ပဏီတို့မှာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက် ဥပဒေပုဒ်မ ၂၁ အရ ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၆ နှင့် ၆-က အရ သက်သာခွင့်များမနုတ်မီ ယင်းကုမ္ပဏီကရရှိသည့် ကျပ်ငွေဖြင့် စုစုပေါင်း၏ အသားတင် အမြတ် ဝင်ငွေအပေါ် ၂၅% ကျသင့်မည် ဖြစ်ပါသည်။

ပြည်တွင်း၌ ဘဏ်ရုံးခွဲကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားသော နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီက ၂၀၁၄ − ၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ်၌ ကုမ္ပဏီမှ ဝင်ငွေမရရှိဘဲ အရှုံးငွေပေါ်ပေါက်ပါသဖြင့်အရှုံးငွေအား ( ၃ ) နှစ် သယ်ဆောင်ခုနှိမ်ခွင့်ရရှိခြင်း ရှိ/မရှိ မေးမြန်း ခြင်း။
Ans: ၀င်ငွေခွန်ဉပဒေပုဒ်မ၂၀အရ ၀င်ငွေနှစ်အတွင်း ၀င်ငွေရလမ်းတစ်ခုခုမှဆုံးရှုံးငွေရှိလျှင် ထိုနှစ်အတွင်းရရှိသည့် ကျန်၀င်ငွေ ရလမ်းများမှ၀င်ငွေတွင် ခုနှိမ်ပေးရမည် ။ ကုန်စင်အောင် ခုနှိမ်ခြင်းမပြုနိုင်သော ဆုံးရှုံးငွေပေါင်းကို တစ်ဆက်တည်း နောက်သုံးနှစ်အထိ သယ်ယူခုနှိမ်ခွင့်ပေးမည်ရဟု ဖော်ပြပါရှိသော်လည်း ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်းများနှင့် အညီ စိစစ်ခွင့်ပြုထားသည့် အသားတင်အရှုံးကိုသာ ခုနှိမ်ခွင့်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုက ဆက်သွယ်ရေးတာဝါတိုင်များ တည်ဆောက်ပေးသည့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းအား ဆောင်ရွက်ပါကြောင်း၊ ယင်းဝန်ဆောင်မှုရရှိငွေအပေါ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ပေးသွင်းထားပါကြောင်း၊ လုပ်ငန်း ၏ ၃ပုံ၂ပုံအား ၄င်းမှ လုပ်ကိုင်၍ ကျန်လုပ်ငန်း၏ ၃ပုံ၁ပုံကို ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီတစ်ခုထံ ထပ်မံအပ်နှံလုပ်ကိုင်စေ ပါကြောင်း၊ လုပ်ငန်း အပြည့်ရငွေအပေါ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ပေးသွင်းထားပြီး ကျန်၃ပုံ၁ပုံအား ခွဲဝေလုပ်ကိုင် စေခြင်းအပေါ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ပြန်လည်ရယူလိုပါကြောင်း၊ ခုနှိမ်ခွင့်ရရှိခြင်း ရှိ/မရှိနှင့် ခုနှိမ်ခွင့် ကိစ္စရပ် အားသိလို၍မေးမြန်းခြင်း။
Ans: ဆက်သွယ်ရေးတာဝါတိုင်များတည်ဆောက်ပေးသည့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းအပေါ်၌ ၂၀၁၅ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက် ဥပဒေပုဒ်မ၁၁ ပုဒ်မခွဲ(ဆ) အရ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅ % ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းအတွက် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပဒေ အခန်း ( ၅ ) ပုဒ်မ ၁၁ အရ လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းစတင်ခြင်း၊ အကြောင်းကြားဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြဌာန်းထားပြီး ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် စည်းမျဉ်း ၄၂ ၊ စည်းမျဉ်းခွဲ ( ဂ ) အရ ဝန်ဆောင်မှုဆောင်ရွက်သူသည် မိမိဆောင်ရွက်သည့် ဝန်ဆောင်မှုအပေါ် ကျသင့်သည့်အခွန်မှ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းအတွက် အသုံးပြုသည့်ကိစ္စရပ်အပေါ် ပေးဆောင်ခဲ့ပြီးသည့် အခွန်ကို ခုနှိမ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ တာဝါတိုင်ဆောက်လုပ်ရန် လုပ်ငန်းလက်ခံဆောင်ရွက်သည့် ဝန်ဆောင်မှုဆောင်ရွက်သော ကုမ္ပဏီသည် ခုနှိမ်ခွင့်နှင့်ပတ်သက်၍ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်စည်းမျဉ်း၄၂ စည်းမျဉ်းခွဲ(င)အရ ဝန်ဆောင်မှုရငွေ နှင့်အတူ ကောက်ခံထားသည့် အခွန်နှင့်ပတ်သက်၍ သတ်မှတ်ပုံစံဖြင့် သက်သေခံလက်မှတ်သုံးစောင်ပြုစု၍ မူရင်းကို ဝန်ဆောင်မှုရယူသူသို့လည်းကောင်း၊ မူရင်းခွဲတစ်စောင်ကို ဝန်ဆောင်မှုရယူသူနှင့် သက်ဆိုင်သည့် မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာမှူးထံသို့လည်းကောင်းပေးပို့၍ ကျန်မူရင်းခွဲ တစ်စောင်ကို လက်ခံအဖြစ် သိမ်းဆည်းထား ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

ပြည်တွင်းရှိ နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုက ပြည်တွင်းသို့ လာရောက် လုပ်ကိုင်သည့် ပြည်တွင်းနေနိုင်ငံခြားသားများ အတွက် လစာ ဝင်ငွေကို ပြည်ပကုမ္ပဏီမှ ပေးအပ်ရာတွင် Basic Salary အပြင် ပြောင်းရွှေ့စရိတ်များ၊ ( Start Up Allowance, Moving Allowance) နေထိုင်စားသောက်စရိတ်များ၊ ( Living Allowance ) အခန်းဌားခ စရိတ်များ ( Rental Fees ) များကို ပါလစဉ်ပေးအပ်ပါကြောင်း၊ ပြည်တွင်းနိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီမှ လစာ ဝင်ငွေခွန် တွက်ချက်ရာတွင် အဆိုပါစရိတ်များအား ထည့်တွင်း တွက်ချက်ရခြင်း ရှိ/မရှိမေးမြန်းခြင်း။
Ans: ပြည်တွင်းသို့ လာရောက်လုပ်ကိုင်သည့် ပြည်တွင်းနေနိုင်ငံခြားသား၏ ဝင်ငွေအတွက် ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၃ ပုဒ်မခွဲ(¡)တွင် ပြဌာန်းထားသည့်အတိုင်း မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှလည်းကောင်း ပြည်ပမှလည်းကောင်း၊ ရရှိသည့် ဝင်ငွေအားလုံးကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပြီး ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၉ ပုဒ်မခွဲ ( ခ )တွင် ‘လစာနှင့်လုပ်ခအစား ( သို့ ) ယင်းသို့အပြင် ထပ်ဆောင်းရရှိသည့် အခကြေးငွေ ကော်မရှင်နှင့် အကျိုးခံစားခွင့် ’ဟု ဖော်ပြပါရှိပါသဖြင့် လစာအပြင် အပိုထပ်ဆောင်းရရှိသော ရရှိငွေအားလုံးကို လစာဝင်ငွေခွန်တွက်ချက်ရာတွင် ရငွေအဖြစ်ထည့်သွင်း၍ တွက်ချက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးက ရတနာပုံတယ်လီပို့ကုမ္ပဏီထံမှ သဘောတူ စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားခြင်းမရှိသော Internet သုံးစွဲခ အတွက် လစဉ် ကြေးငွေပေးချေရာ ယင်းအပေါ် ပင်ရင်းမှနှုတ်ယူပေးသွင်းခွန် WHT ဖြတ်ယူ၍ ရ/မရ မေးမြန်းခြင်း။
Ans: ပင်ရင်းမှနုတ်ယူပေးသွင်းခြင်းအတွက် ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အခွန်ဝန်ကြီးဌာနမှ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၄၁/၂၀၁၀ ဖြင့် ထုတ်ပြန်သတ်မှတ်ပေးထားပါသည်။ ၄င်းအမိန့်ကြော်ငြာစာတွင် ကန်ထရိုက်စာချုပ် ( သို့ ) သဘောတူ စာချုပ် ( သို့ ) သဘောတူညီချက်တစ်ရပ်ရပ်ဖြင့် နိုင်ငံတော်အဖွဲ့အစည်းများ၊ စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များ၊ သမဝါယမ အသင်းများ၊ တည်ဆဲဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရ ဖွဲ့စည်းမှတ်ပုံတင်ထားသော အစုစပ်လုပ်ငန်းများ၊ ကုမ္ပဏီများ၊ အဖွဲ့အစည်းများက ပြည်တွင်း၌ ပစ္စည်းဝယ်ယူခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပေးစေခြင်းအတွက် ပေးချေငွေများ ပေါ်တွင် WHT ဖြတ်တောက်ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၄င်းမေးမြန်းချက်တွင် ငွေပေးချေသူသည် လူပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးတစ်ယောက် ဖြစ်ခြင်း ကုမ္ပဏီနှင့် သဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုထားခြင်း မရှိပါသောကြောင့် WHT ဖြတ်ယူပေးသွင်းရန် မလိုအပ် ပါ။

ပြင်သစ်စီးပွားရေးအသင်းက ပြည်တွင်း၌ ပြင်သစ်လူမျိုးများအား အသင်း၌ အသင်းဝင်ကြေး ထည့်ဝင်စေပြီး မြန်မာပြည်အတွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နိုင်ရန် အသင်းဝင်များ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေး၍ အသင်းမှ အချက် အလက်များရယူ ကြပါကြောင်း၊ အသင်း၌အခြားဝင်ငွေမရှိဘဲ ဝန်ထမ်း ၂ ဦး၏လစာဝင်ငွေသာပေးရပါကြောင်း၊ ၁၉၉၈ ခုနှစ် ဇွန်လ၌ ကုမ္ပဏီ ဖွဲ့စည်းထားပြီး MIC ခွင့်ပြုမိန့် (Not Give Profit To Its Members) ရရှိထားပါကြောင်း၊ ယခုအချိန်ထိ အခွန်ကိစ္စရပ်အား ရှင်းလင်းဆောင်ရွက်ရခြင်းမရှိသေးပါကြောင်း၊ မည်သို့ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ရမည်ကို သိလိုသဖြင့် လာရောက်မေးမြန်းခြင်း။
Ans: ကုမ္ပဏီသည် ၁၉၉၈ခုနှစ်ဇွန်လ၌ စတင်ဖွဲ့စည်းထားသောကုမ္ပဏီဖြစ်သဖြင့် ၁၉၉၈-၉၉ ဘဏ္ဍာနှစ် မှ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကိုင်စံနှင့်အညီ နှစ်ချုပ်စာရင်းရေးဆွဲပြီး သက်ဆိုင်ရာအခွန်ရုံးသို့ ဝင်ငွေခွန် ဥပဒေပုဒ်မ ၅၂ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ မြန်မာဘာသာ ( သို့မဟုတ် ) အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ရေးဆွဲထားသော နှစ်ချုပ် စာရင်းများတင်ပြ၍ စည်းကြပ်မှုခံယူရမည်ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ခွင့်ပြုမိန့်ကို ပူးတွဲ တင်ပြ၍ စည်းကြပ်မှုခံယူရမည်ဖြစ်ပါသည်။

ဆက်သွယ်ရေးစာတိုက်နှင့်ကြေးနန်းဝန်ကြီးဌာနသို့ လိုင်စင်ရရှိရန် လိုင်စင်ကြေးများ ပေးသွင်းထားပြီး စာပို့ ဖြန့်ဝေခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ကိုင်သည့်ကုမ္ပဏီက ၄င်းအနေဖြင့် လုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင်အမှတ် ပတခ(ကသခ)-၂ ရယူထားရန် လို/မလိုနှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၁(စ)ပါ ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများမှ အမှတ်စဉ် ( ၂၃ ) ပါ နိုင်ငံတော်အဖွဲ့ အစည်းများသို့ပေးချေရသည့် လိုင်စင်ကြေးများတွင် မည်သည်များပါ၀င်ပါကြောင်းသိလိုသဖြင့်မေးမြန်းခြင်း။
Ans: စာပို့ဖြန့်ဝေသည့်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းမှာ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၁ ပုဒ်မခွဲ (စ)ပါ အခွန်မကျသင့်သည့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွင် မပါဝင်ပါသဖြင့် ပုဒ်မခွဲ (ဆ) အရ ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများ မှ ရငွေအပေါ်တွင် ၅% ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ကျသင့်မည်ဖြစ်သဖြင့် လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင် အမှတ် က.သ.ခ ( ၂ ) အား လျှောက်ထားရယူရန်လိုအပ်ပါသည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၁ပုဒ်မခွဲ (စ)ပါ အမှတ်စဉ် ( ၂၃ ) ပါ နိုင်ငံတော်အဖွဲ့အစည်းများသို့ ပေးချေရသည့် လိုင်စင်ကြေးများမှာ အစိုးရဌာန အသီးသီးသို့ တည်ဆဲဥပဒေအရ ပေးချေရသည့် လိုင်စင်ကြေး ( Fees ) များ ပါဝင်ပါသည်။

Hotel ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်သည့်ကုမ္ပဏီက လာရောက်တည်းခို နေထိုင်သူများအား အခန်းငှားရမ်းခ ပြေစာ ထုတ်ပေးရာတွင် အခွန်အမှတ်တံဆိပ်ကပ်နှိပ်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ပါက မည်သို့အရေးယူဆောင်ရွက်မည်ကို သိရှိလို၍ မေးမြန်းခြင်း။
Ans: Hotel ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်သည့်ကုမ္ပဏီက လာရောက်တည်းခိုနေထိုင်သူများအား အခန်းငှားရမ်းခ ပြေစာထုတ်ပေးရာတွင် ကျသင့်အခွန်အတိုင်း အခွန်အမှတ်တံဆိပ်များ ကပ်နှိပ်ပေးရမည်ဖြစ်ပြီး ပျက်ကွက်ပါက ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပဒေအခန်း ၁၂ ပုဒ်မ ၂၁ ပုဒ်မခွဲ ( စ ) တွင် ပြေစာ (သို့) ငွေလက်ခံရရှိကြောင်း အထောက် အထားကို ထားရှိသော်လည်း ၀န်ဆောင်မှုရယူသူထံ ထုတ်ပေးရန်ပျက်ကွက်ခြင်း (သို့မဟုတ်) ပြေစာအား ထုတ်ပေးသော်လည်း စည်းမျဉ်းများဖြင့်သတ်မှတ်ထားသော ကျသင့်အခွန်တန်ဖိုးအတိုင်း အခွန်အမှတ်တံဆိပ် ကပ်နှိပ်ပေးရန် ပျက်ကွက်ခြင်းတို့ကို မြို့နယ်အခွန်ဉီးစီးဌာနမှူးက စစ်ဆေးတွေ့ရှိပါက ဘဏ္ဍာနှစ်အကုန်အထိ စောင့်ဆိုင်းရန်မလိုဘဲ ယင်းသို့ပျက်ကွက်ခြင်း အတွက် ပြေစာ ( သို့ ) ငွေလက်ခံရရှိကြောင်း အထောက်အထား တန်ဖိုးအပေါ် ကျသင့် အခွန်၏၁၀၀%ပေးဆောင်စေ ရမည့်အပြင် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တစ်နှစ်အတွင်း ပျက်ကွက်မှု အကြိမ်အလိုက် ပထမအကြိမ် ပျက်ကွက်ခြင်း အတွက် ကျပ် ၂ သိန်း၊ ဒုတိယ အကြိမ် ပျက်ကွက်ခြင်းအတွက် ကျပ် ၅ သိန်း၊ တတိယအကြိမ် ပျက်ကွက်ခြင်း အတွက် ကျပ် ၇သိန်း၊ တတိယအကြိမ် အထက်ပျက်ကွက်ခြင်းအတွက် တစ်ကြိမ်လျှင် ကျပ် ၁၀သိန်းပေးဆောင် ရမည် ဖြစ်ပြီး ထိုသို့ ဒဏ်ငွေပေးဆောင်ရာတွင် ပုဒ်မခွဲ ( စ ) ပါ ဒဏ်ငွေကို ဘဏ္ဍာနှစ်ကုန်အထိ စောင့်ဆိုင်းရန်မလိုဘဲ သီးခြားစည်းကြပ်ကောက်ခံရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြဌာန်း ထားပါ သည်။

ပြည်ပနိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီရှိ Container ပိုင်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီ ထံမှ ပြည်တွင်းရှိ နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုက ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ်ရယူရာတွင် ပြည်တွင်းဆိပ်ကမ်း၌ ပို့ကုန် / သွင်းကုန် (BL) ကိစ္စရပ်များအတင်အချ ပြုလုပ်ခြင်းကိစ္စရပ်၌ ကွန်တိန်နာ အလုံး လိုက်အပေါ်တွင် ကိုယ်စားလှယ် ၀န်ဆောင်ခရရှိပါကြောင်း၊ ယင်းအပေါ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ကျသင့်ခြင်း ရှိ/မရှိ မေးမြန်း ခြင်း။
Ans: ပြည်တွင်းဆိပ်ကမ်း၌ ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကိစ္စရပ်များ အတင်အချပြုလုပ်ခြင်းကိစ္စရပ်၌ ရရှိသည့် ကိုယ်စားလှယ် ဝန်ဆောင်ခရငွေသည် ၂၀၁၅ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၁ပုဒ်မခွဲ (စ)ပါအခွန်မကျသင့် သည့် ဝန်ဆောင်မှု ( ၂၃ ) မျိုးတွင် မပါဝင်သည့်အတွက် ကိုယ်စားလှယ်ဝန်ဆောင်မှုရငွေပေါ်တွင် ၂၀၁၅ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေ ပုဒ်မ၁၁ ပုဒ်မခွဲ(ဆ)အရ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅% ကျသင့်မည် ဖြစ်ပါ သည်။

Media သုတေသနလေ့လာရေး ဆောင်ရွက်သူများက ပုံနှိပ်နှင့်လူထုဆက်သွယ်ရေး Media လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက် ပါက အခွန်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ မည်သို့ပေးဆောင်ရပြီး Media လုပ်ငန်းများအပေါ် အခွန်နှုန်းများ လျှော့ချ ပေးခြင်း ရှိ/မရှိနှင့် အခွန်ဌာနမှ ကောက်ခံရရှိထားသော အခွန်ရငွေများအား မည်သို့ အသုံးချဆောင်ရွက်ပါကြောင်း သိလိုသဖြင့်မေးမြန်းခြင်း။
Ans: Media သုတေသနလေ့လာရေးလုပ်ငန်းသည် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၁ ပုဒ်မခွဲ (စ)ပါ အခွန်မကျသင့်သည့် ဝန်ဆောင်မှု အမျိုးအစား (၂၃)မျိုး တွင် မပါဝင်ပါသဖြင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅% ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ Media လုပ်ငန်းများအပေါ် အခွန်နှုန်းများလျော့ချပေးခြင်းမရှိပါ။ ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေအရ တစ်ဦးချင်းပုဂ္ဂိုလ်အနေဖြင့် ၂၀၁၅ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၉ (က) အရ ဝင်ငွေခွန် ဥပဒေပုဒ်မ ၆နှင့်၆-က အရ သတ်မှတ်ထားသော သက်သာခွင့်များ ခုနှိမ်ပြီးနောက် ကျန်ဝင်ငွေအပေါ် ဝင်ငွေခွန်နှုန်းထား ၀% မှ ၂၅% အထိ ဝင်ငွေခွန်ကျသင့်မည်ဖြစ်ပြီး အဆင့်ဆင့်နှုန်းထားများဖြင့် ပေးဆောင် ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါက ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၂၁ အရ ၊ မြန်မာနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေအရဖြစ်စေ ၁၉၅၀ပြည့်နှစ် အထူးကုမ္ပဏီအက်ဥပဒေအရဖြစ်စေ မြန်မာနိုင်ငံ၌ မှတ်ပုံတင်၍ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားသည့် ကုမ္ပဏီဖြစ်လျှင် ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၆ အရ သက်သာခွင့် များမနှုတ်မီယင်း ကုမ္ပဏီကရရှိသည့် ကျပ်ငွေဖြင့် စုစုပေါင်းအသားတင်အမြတ်ဝင်ငွေအပေါ် ၂၅% ဖြင့် ဝင်ငွေခွန်ထမ်းဆောင် ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၃၂ အရ အခြေပစ္စည်းမှမြတ်စွန်းငွေ ခေါင်းစဉ်မှအပ ကျန်ငွေခေါင်းစဉ်များအတွက် နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ဝင်ငွေရရှိလျှင် ယင်းဝင်ငွေအပေါ်တွင် ဝင်ငွေခွန်စည်းမျဉ်း ၈ ပါ ပြဌာန်းချက်နှင့်အညီတွက်ချက်၍ ပြည်တွင်းနေနိုင်ငံသားနှင့် ပြည်တွင်းနေနိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါက ကျပ်ငွေဖြင့် လည်းကောင်း၊ ပြည်ပနေနိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါက ရရှိသည့်ငွေကြေးအမျိုးအစားဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဝင်ငွေခွန် ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါလုပ်ငန်းမှ ရငွေအပေါ် တည်ဆဲ ဥပဒေများနှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်များနှင့်အညီ အခွန်များကောက်ခံ လျက်ရှိပြီး ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန မှ ကောက်ခံရရှိသော အခွန်ရရှိငွေများသည် ( တစ်လုံးတစ်စည်းတည်းသော ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေများထဲ ရောက်ရှိပြီး) နိုင်ငံတော်အစိုးရက ပြည်သူများ၏လိုအပ်ချက်အရပ်ရပ်ကို အသုံးပြုမည့် ကိစ္စရပ် များအတွက် နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာငွေထဲမှ ကျခံသုံးစွဲခဲ့ပါသည်။

ပြည်တွင်းရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုမှ ပြည်ပမှ ဝိုင်များတင်သွင်းပြီး ပြည်တွင်း၌ ပြန်လည်ရောင်းချမည်ဖြစ်သဖြင့် မည်သည့် အခွန်များကျသင့်မည်ကို သိလိုသဖြင့် မေးမြန်းခြင်း။
Ans: ၂၀၁၅ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၁ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရအထူးကုန်စည်ဖြစ်သော ဝိုင်များအား ပြည်ပမှ တင်သွင်းခြင်း ဖြစ်ပါက ကုန်းပေါ်ရောက်တန်ဖိုးအပေါ်တွင် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅၀% နှင့် ဝင်ငွေခွန် ၂% တို့အားကြိုတင်ခွန် ပေးသွင်းထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ပြည်တွင်း၌ဝိုင်များအား ပြန်လည်ရောင်းချပါက ၂၀၁၅ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက် ဥပဒေပုဒ်မ ၁၁ ပုဒ်မခွဲ(ဃ) အရ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅% ကျသင့် မည်ဖြစ်ပြီး ဝိုင်များတင်သွင်းစဉ်က ပေးဆောင်ခဲ့ရသော ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅၀ % အား ၂၀၁၅ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၁ ပုဒ်မခွဲ (င)အရ ခုနှိမ်ခွင့်မရနိုင်ပါ။ ဝင်ငွေခွန် မှာ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက် ဥပဒေပုဒ်မ ၂၁ ပါ ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၆ အရ သက်သာခွင့်များမနုတ်မီ ယင်းကုမ္ပဏီမှရရှိသည့် ကျပ်ငွေဖြင့် စုစုပေါင်းအသားတင်အမြတ်ဝင်ငွေအပေါ် ၂၅% ဝင်ငွေခွန် ကျသင့်မည် ဖြစ်ပါ သည်။

ရေနံနှင့်သဘာဝဓါတ်ငွေ့လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သည့် နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုမှရှယ်ယာရှင်တစ်ချို့၏ အစုရှယ်ယာအား လွှဲပြောင်း ရောင်းချရာတွင် ရောင်းချမည့်ကုမ္ပဏီသို့ ဝယ်ယူသည့် ကုမ္ပဏီမှ ရောင်းချသည့်တန်ဖိုးအတွက် ငွေသားနှင့် ပေးရန်ရှိ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန် လုပ်အားခ ကုန်ကျစရိတ်တို့ဖြင့်ပေါင်းစပ်ပေးချေမည်ဖြစ်ရာ ယင်းသို့ ပေါင်းစပ်ပေးချေခြင်းအား လုပ်ဆောင်၍ ရ/မရနှင့် မည်သို့ဆောင်ရွက်ရပါကြောင်း သိလိုသဖြင့်မေးမြန်းခြင်း။
Ans: ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သည့် နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုမှ အစုရှယ်ယာရှင်တစ်ချို၏ အစု ရှယ်ယာအား လွှဲပြောင်းရောင်းချရာတွင် ရောင်းချမည့်ကုမ္ပဏီသို့ ဝယ်ယူသည့်ကုမ္ပဏီမှ ရောင်းချတန်ဖိုးအတွက် ငွေသားနှင့် ပေးရန်ရှိသည့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်လုပ်အားခ ကုန်ကျစရိတ်တို့ဖြင့် ပေါင်းစပ်ပေးချေခြင်းကိစ္စမှာ ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၈ ပုဒ်မခွဲ ( ခ )တွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ ဝင်ငွေနှင့် အခြားရလမ်းမှ ဝင်ငွေဖြစ်လျှင် ဝင်ငွေကို စုပေါင်းပြီး စုစုပေါင်းဝင်ငွေအပေါ်တွင် အခွန်စည်းကြပ်ရမည်။ ကျန်ခေါင်းစဉ်များမှ ဝင်ငွေဖြစ်လျှင် ဝင်ငွေခေါင်းစဉ်တစ်ခုခြင်းအလိုက် ခွဲခြားပြီး အခွန်ကို သီးခြားစီစည်းကြပ်ရမည်ဟု ပြဌာန်းထားပါသောကြောင့် ပေါင်းစပ်ပေးချေ၍မရပါ။ ၂၀၁၅ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၂၇တွင် အခြေပစ္စည်းတစ်ခု - တစ်ခုထက်ပို၍ရောင်းချခြင်း၊ လဲလှယ်ခြင်း၊ အခြားတစ်နည်းနည်းဖြင့် လွှဲပြောင်းခြင်းမှ မြတ်စွန်းငွေရရှိလျှင် ထိုသို့ မြတ်စွန်းသည့်ကျပ်ငွေ ( သို့မဟုတ် ) နိုင်ငံခြားငွေအပေါ် ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၆ နှင့် ၆-က အရ သက်သာ ခွင့်များမနုတ်မီ - (က) မြန်မာနိုင်ငံ၏ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကဏ္ဍတွင် ပါဝင်လုပ်ကိုင်သည့် ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါက အောက်တွင် မြတ်စွန်းငွေနှင့် ယှဉ်တွဲဖော်ပြထားသော အခွန်နှုန်းများအတိုင်းရရှိသည့် ငွေကြေးအမျိုးအစားဖြင့် ဝင်ငွေခွန်စည်းကြပ်ရမည်- မြတ်စွန်းငွေ ပေးဆောင်ရမည့်ဝင်ငွေခွန်နှုန်း (၁) ညီမျှကျပ်သန်းပေါင်း ( ၁၀၀,၀၀၀ )အထိ ၄၀ (၂) ညီမျှကျပ်သန်းပေါင်း ( ၁၀၀,၀၀၁ ) မှ ( ၁၅၀,၀၀၀ )အထိ ၄၅ (၃) ညီမျှကျပ်သန်းပေါင်း ( ၁၅၀,၀၀၁ ) နှင့်အထက် ၅၀ - ဝင်ငွေခွန်ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဝင်ငွေကြေညာလွှာကို သက်ဆိုင်ရာအခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံးသို့ ရောင်းချသည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်းပေးပို့ ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

ကုမ္ပဏီရှိတာ၀န်ရှိသူတစ်ဦးက ကုမ္ပဏီမှ လှူဒါန်းထည့်၀င်ငွေများအား ကုမ္ပဏီ စရိတ်အဖြစ်တင်ပြရာ၌ နုတ်ပယ်ခွင့်ပြုငွေ နှစ်ဆယ့်ငါးရာခိုင်နှုန်းအား ခွင့်ပြုရရှိသည်ဟု သိရှိ ထားရာရရှိခြင်း ရှိ/မရှိသိရှိလိုပါသည်
Ans: ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၆-က တွင် ပုဒ်မ ၆၊ပုဒ်မခွဲ(ဂ)အရ တွက်ချက်ပြီး စည်းကြပ်ရာ၌ နိုင်ငံတော်အဖွဲ့အစည်းအဆင့်ဆင့်က ကမကထပြုသော (သို့) ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနက အမိန့်ကြော်ငြာစာထုတ်ပြန်၍ အသိအမှတ်ပြုသော ဘာသာရေး (သို့)ကုသိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုသို့ဖြစ်စေ၊ ယင်းကိစ္စများနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ရန်ပုံငွေတစ်ရပ်ရပ်သို့ဖြစ်စေ၊လှူဒါန်းထည့်၀င်သည့်ကိစ္စရပ်များကို နုတ်ပယ်ခွင့်ပြုသည့်အတွက် လှူဒါန်းထည့်၀င်ငွေသည် ကုမ္ပဏီ၏စုစုပေါင်း၀င်ငွေ၏နှစ်ဆယ့်ငါးရာခိုင်နှုန်းနှင့် ညီမျှသော ငွေထက်မပိုစေရဟု ပြဌာန်းထားပါသည်။ အဆိုပါလှူဒါန်းထည့်၀င်ငွေများအတွက် ခွင့်ပြုခံစား ရရှိနိုင်ရန် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ထံလှူဒါန်းမည့်အကြောင်းအရာအားပြည့်စုံစွာလျှောက်ထား ရယူနိုင်ပါသည်။

ကုမ္ပဏီတစ်ခုက ကုမ္ပဏီရှိဝန်ထမ်းတစ်ဦးမှာ လေးလ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး အလုပ်မှနှုတ်ထွက်ရာ လေးလစာအတွက် လစာဝင်ငွေခွန် ပေးဆောင်ပြီးဖြစ်ပါကြောင်း၊ သို့ပါ၍ အဆိုပါဝန်ထမ်းအတွက် အခွန်ရုံးမှ မည်သည့်အထောက်အထားများရနိုင်ပါကြောင်း သိရှိလိုပါသည်
Ans: လစာဝင်ငွေခွန်တွက်ချက်ရာ၌ ဝန်ထမ်းရရှိမည့် တစ်နှစ်စာအတွက် လစာဝင်ငွေအပေါ် ကျသင့်မည့် ဝင်ငွေခွန်ကို ခန့်မှန်းတွက်ချက်ပြီး လစဉ်အရစ်ကျ ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သဖြင့် အဆိုပါ ဝန်ထမ်းလုပ်ကိုင်သည့် လေးလအတွက် လစာဝင်ငွေခွန်ကို နုတ်ယူ ပေးသွင်းရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းသည် တာဝန်မှနှုတ်ထွက်သည့်အခါ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အခွန် ဦးစီးဌာနမှူးရုံးမှ ပေးထားသော အခွန်ပေးဆောင်မှုမှတ်တမ်းကို အထောက်အထားအဖြစ် တစ်ပါတည်း ပေးအပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

ပြည်တွင်းရှိနိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုက ထိုင်းနိုင်ငံရှိကုမ္ပဏီထံမှ ငွေချေးယူရာ ချေးယူငွေ အပေါ် အတိုးပေးရမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းအတိုးပေါ်တွင် WHT ပင်ရင်းမှနုတ်ယူပေးသွင်းခွန် ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ရာ မြန်မာ - ထိုင်း DTA အရ အဆိုပါအတိုးနှုန်းအပေါ် ပေးဆောင်ရသည့် အခွန်နှုန်း အားလျော့ပေါ့စေခြင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ အမိန့်ကြော်ငြာစာထုတ်ပြန် ပေးထားခြင်း ရှိ/မရှိ သိရှိလိုပါသည်
Ans: ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနအမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၄၁/၂၀၁၀အရ ထိုင်းနိုင်ငံရှိကုမ္ပဏီထံ မှ ငွေချေးယူရာ အတိုးပေးငွေအတွက် ပေးချေငွေအပေါ် ပင်ရင်းမှနုတ်ယူပေးသွင်းခွန် WHT ၁၅% ဖြတ်တောက်ပေးသွင်း ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာ - ထိုင်း DTA အရ ငွေလွှဲပေးမည့် WHT ဖြတ်တောက်မည့်ကုမ္ပဏီသည် DTAပါနှုန်းသက်သာခွင့်၊ အကျိုးခံစားခွင့်များရရှိရန် အတွက် ငွေလက်ခံရရှိမည့် သူသည် ထိုင်းနိုင်ငံအခွန် ထမ်းဖြစ်ကြောင်း ထိုင်းနိုင်ငံအခွန်ဌာနမှ Tax Resident Certificate ၊ ငွေချေးစာချုပ်မိတ္တူနှင့် အခြားလိုအပ်သော ဆက်စပ်အထောက် အထားများနှင့်အတူ ပူးတွဲလျက် သက်ဆိုင်ရာအခွန်ရုံးများမှတစ်ဆင့် ရုံးချုပ်သို့ လျှောက်ထား ရန်ဖြစ်ပါသည်။ အခွန်ဌာနမှ စီစစ်၍ DTA ပါအကျိုးခံစားခွင့်များကို ခံစားခွင့်ပြုကြောင်း ပြန်ကြားစာရရှိမှသာ DTAစာချုပ်ပါ ပြဌာန်းချက်များအတိုင်း ဖြတ်တောက်ပေးသွင်းခွင့် ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းအကျိုးခံစားခွင့်နှင့်ပတ်သက်၍ သီးခြား အနေဖြင့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ ပြဌာန်းထားခြင်းမရှိပါသောကြောင့် ကိစ္စတစ်ရပ်ချင်းအလိုက် သီးခြား တင်ပြလျှောက်ထားရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။

နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုမှ ပြည်တွင်းနေနိုင်ငံခြားသားဝန်ထမ်းများ၏ လစာဝင်ငွေခွန် တွက်ချက်ရာတွင် ကုမ္ပဏီမှအိမ်ငှားရမ်းပေးခြင်းအား ထည့်သွင်းတွက်ချက်ခြင်း ရှိ/မရှိ နှင့် လစာဝင်ငွေခွန် ပေးဆောင်ရမည့် နည်းလမ်းများအား သိရှိလိုပါသည်
Ans: ပြည်တွင်းနေနိုင်ငံခြားသားအတွက် ကုမ္ပဏီမှ အိမ်ငှားရမ်းပေးခြင်းသည် ဝင်ငွေခွန် ဥပဒေပုဒ်မ ၉အရ လစာအပြင် ထပ်ဆောင်းရရှိသော အကျိုးခံစားခွင့်ဖြစ်သောကြောင့် လစာဝင်ငွေခွန်တွက်ချက်ရာတွင် ထည့်သွင်းတွက်ချက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီပိုင်ဖြစ်သော အဆောက်အဦးတွင် နေထိုင်စေခြင်း၊ ကုမ္ပဏီမှငှားရမ်းထားသော ရုံးခန်း၌ နေထိုင်စေခြင်း တို့သည် ကုမ္ပဏီ၀န်ထမ်းများအား အခလွတ်နေအိမ် နေထိုင်ခွင့်ပြုထားခြင်းဖြစ်ပါသဖြင့်လစာ ဝင်ငွေခွန် တွက်ချက်ရာတွင် ထည့်သွင်းတွက်ချက်ရန်မလိုပါ။ ဝန်ထမ်းများ၏ လစာဝင်ငွေခွန် အား လစာထုတ်ပေးရန်တာဝန်ရှိသူသည် လစာထုတ်ပေးချိန်၌ ထုတ်ပေးသည့်လစာနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကျသင့်သောလစာဝင်ငွေခွန်ကို တွက်ချက်နုတ်ယူထားပြီး ၇ရက်အတွင်း ကုမ္ပဏီ တည်ရှိရာ မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံးသို့ သွားရောက်ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇူလိုင်လမှ စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် ကုမ္ပဏီသည် စရိတ်သာကုန်ကျ ထားပြီး ဘဏ္ဍာနှစ်ကုန်အထိ ဝင်ငွေရရှိခြင်းမရှိသေးသည့်အတွက် ဘဏ္ဍာနှစ်ကုန်တွင် ဝင်ငွေ ကြေညာလွှာ တင်သွင်းရန် လို/မလိုနှင့် သိရှိလိုပါသည်
Ans: ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇူလိုင်လမှ စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် ကုမ္ပဏီသည် ဘဏ္ဍာနှစ်ကုန်အထိ စရိတ်သာ ကုန်ကျထားပြီး ဝင်ငွေမရရှိသေးသော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများအက့်ဥပဒေအရ ဘဏ္ဍာနှစ် ကုန်ဆုံ:သည့်အခါ နှစ်ချုပ်စာရင်းအား မြန်မာနိုင်ငံ စာရင်းကိုင်စံနှုန်းများအတိုင်း ရေးဆွဲပြုစု၍ လက်မှတ်ရ ပြည်သူ့စာရင်းကိုင်က စစ်ဆေးထားသော နှစ်ချုပ်စာရင်း နှင့်အတူ ကုမ္ပဏီများဆိုင်ရာအခွန်ရုံးသို့ အချိန်မီတင်ပြ၍ စည်းကြပ်မှုခံယူရန် တာဝန်ရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၇ အရ ဝင်ငွေကြေငြာလွှာကို ၀င်ငွေနှစ်ကုန်ဆုံ:ပြီး သုံ:လ အတွင်း တင်သွင်းရန်လိုအပ်ပြီး ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၅၂ အရ စာရင်းများ ထားရှိရန်နှင့် စည်းမျဉ်းများ တွင် ဖော်ပြထားသည့် စာရင်းများနှင့်အတူ ကြေညာလွှာတင်သွင်း ရပါ မည်။

ကုမ္ပဏီရှိအစုရှယ်ယာများ လွှဲပြောင်းရောင်းချခြင်း စာချုပ်အပေါ် ကျသင့်သည့် တံဆိပ်ခေါင်းခွန်ကို သိရှိလိုပါသည်
Ans: ကုမ္ပဏီရှိ အစုရှယ်ယာများ လွှဲပြောင်းရောင်းချခြင်း စာချုပ်အပေါ် မြန်မာနိုင်ငံ တံဆိပ်ခေါင်း အက်ဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေနောက်ဆက်တွဲဇယား အမှတ်စဉ် ၆၂(က) အရ လွှဲပြောင်း ရောင်းချသည့် အစုရှယ်ယာတန်ဖိုးအပေါ်တွင် တံဆိပ်ခေါင်းခွန် ၀.၃ % ထမ်းဆောင် ရပါမည်။

ပြည်တွင်း၌ ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ထားခြင်းမရှိဘဲ ကလေးများပျော်ရွှင်စရာ ဖျော်ဖြေရေး ပြပွဲပြုလုပ်ရန် လာရောက်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မည့် အမေရိကန်နိုင်ငံ ကုမ္ပဏီ အတွက် ပြည်တွင်းရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုက ပြပွဲဖြစ်မြောက်စေရန်ဆောင်ရွက်ပေးရခြင်း၊ လက်မှတ်နှင့် ကလေးအသုံ:အဆောင်ပစ္စည်းများ ရောင်းချပေးခြင်းတို့ကို လုပ်ကိုင်ပေးရပါကြောင်း၊ ထိုသို့ လုပ်ကိုင်ပေးရ၍ ရောင်းချရငွေအပေါ် ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီမှ ဝင်ငွေရရှိမည် ဖြစ်ပါ ကြောင်း၊ အဆိုပါပြည်တွင်းကုမ္ပဏီနှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံကုမ္ပဏီတို့အနေဖြင့် ပေးဆောင်ရမည့် အခွန်များကို သိရှိလိုပါသည်
Ans: ပြည်တွင်းရှိကုမ္ပဏီသည် အမေရိကန်နိုင်ငံကုမ္ပဏီအတွက် ဖျော်ဖြေရေးပြပွဲ ဖြစ်မြောက်စေရန် မြန်မာနိုင်ငံ၌လက်မှတ်နှင့်ကလေးအသုံ:အဆောင်ပစ္စည်းများ ရောင်းချခြင်း တို့ကို လုပ်ဆောင်ပေးခြင်းအတွက် ရောင်းရငွေအပေါ် ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် ဝင်ငွေရရှိခြင်းသည် အခကြေးငွေရယူဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြစ်၍ အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းမှ ရငွေအပေါ် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၁(စ)ပါ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် မကျသင့် သည့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း(၂၃)မျိုးတွင် မပါဝင်သဖြင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅% ကျသင့်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၂၁ အရ ဝင်ငွေခွန် ဥပဒေပုဒ်မ ၆ နှင့် ၆-က အရ သက်သာခွင့်များမနုတ်မီ ကုမ္ပဏီ၏ကျပ်ငွေဖြင့်ရရှိသည့် စုစုပေါင်း အသားတင် အမြတ်ဝင်ငွေ အပေါ် ၂၅% ဖြင့် ဝင်ငွေခွန် ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ပြည်တွင်းတွင်မှတ်ပုံတင်၍ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားခြင်းမရှိသော အမေရိကန်အခြေစိုက် ကုမ္ပဏီ အနေဖြင့် ဖျော်ဖြေရေးပြပွဲလက်မှတ်နှင့် ကလေးအသုံ:အဆောင်ပစ္စည်းများ ရောင်းချ ခြင်းမှ ဝင်ငွေရရှိခြင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ၌ ဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက်သော ဝင်ငွေရရှိသည်ဖြစ်ရာ ဖျော်ဖြေရေးပြပွဲ လက်မှတ်ရောင်းချခြင်းသည် ၂၀၁၅ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက် ဥပဒေပုဒ်မ ( ၁၁ ) ( စ )ပါ အခွန်မကျသင့်သည့် ဝန်ဆောင်မှုအမျိုးအစား(၂၃)မျိုးတွင် မပါ ဝင်သဖြင့် ပုဒ်မ ၁၁(ဆ)အရ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းမှရငွေအပေါ် ၅%ဖြင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ကျသင့်ပါမည်။ ကလေးအသုံ:အဆောင်ပစ္စည်းများရောင်းချခြင်းသည် ၂၀၁၅ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု ၏အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ( ၁၁ ) (ဃ) အရ ကုန်သွယ်မှုဆောင်ရွက်ခြင်းအတွက် ရောင်းရငွေအပေါ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅% ကျသင့်မည်ဖြစ်ပြီး ၄င်းရငွေအပေါ် ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၄၁/၂၀၁၀အရ ပင်ရင်းမှ နုတ်ယူပေးသွင်းခွန် ၃.၅% ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။

ပြည်တွင်း၌ ခန္ဓာကိုယ်ရောဂါရှာဖွေရေး ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မည့် ကုမ္ပဏီက မည်သည့် အခွန် များပေးဆောင်ရပါကြောင်း သိရှိလိုပါသည်
Ans: ကျန်းမာရေးနှင့်သက်ဆိုင်သော ခန္ဓာကိုယ်ရောဂါရှာဖွေရေး၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း သည် ၂၀၁၅ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၁(စ)ပါအခွန်မကျသင့်သော ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း ၂၃မျိုးတွင် ပါဝင်သဖြင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်မကျသင့်ပါ။ ၂၀၁၅ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၂၁ အရ ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၆ နှင့် ၆-က အရ သက်သာခွင့်များ မနုတ်မီကုမ္ပဏီ၏ ကျပ်ငွေဖြင့်ရရှိသည့် စုစုပေါင်းအသားတင် အမြတ်ဝင်ငွေ အပေါ် ၂၅%ဖြင့်၀င်ငွေခွန် ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။

အစုရှင်တစ်ဦး၏ ရှယ်ယာရောင်းချခြင်းမှ အရှုံးငွေအား ကုမ္ပဏီ၏လုပ်ငန်း အမြတ်ဝင်ငွေတွင် ခုနှိမ်ပေးခြင်း ရှိ/မရှိ သိရှိလိုပါသည်
Ans: အစုရှင်တစ်ဦး၏ ရှယ်ယာရောင်းချခြင်းမှ အရှုံးငွေကို ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်း အမြတ်ဝင်ငွေ၌ ခုနှိမ်ခွင့်မရရှိပါ။

ကုမ္ပဏီတစ်ခုရှိဝန်ထမ်းတစ်ဦးက ၄င်းတို့ကုမ္ပဏီသည် မော်တော်ကားအပိုပစ္စည်း ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခြင်းမှဝင်ငွေရရှိပါကြောင်း သုံးလပတ် ကုန်ရောင်းကြေညာလွှာ အား တင်သွင်းရန်အတွက် မည်ကဲ့သို့ဆောင်ရွက်ရမည်ကို သိရှိ လိုပါသည်
Ans: ကုမ္ပဏီသည် မော်တော်ကားအပိုပစ္စည်း ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခြင်းမှ ဝင်ငွေရရှိပါက ရောင်းရငွေအပေါ်၂၀၁၅ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၁ (ဃ) အရ ကုန်သွယ်မှုဆောင်ရွက်ခြင်းအတွက် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅% ကျသင့်မည် ဖြစ်ပါ သည်။ လစဉ်ရောင်းရငွေအပေါ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ပေးဆောင်ရန်မှာ ၂၀၁၅ခုနှစ် ဧပြီလ မှ ဒီဇင်ဘာလအထိ ကာလအတွက် ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းတည်ရှိရာ သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်အခွန်ဦးစီး ဌာနမှူးရုံးများ၌ လည်းကောင်း ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလမှမတ်လအထိ ကာလအတွက် ပေးဆောင်ခြင်းအား ကုမ္ပဏီများဆိုင်ရာ အခွန်ရုံး၌လည်းကောင်း သက်ဆိုင်ရာလကုန်ဆုံးပြီး ၁၀ ရက် အတွင်း ပေးသွင်းရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၂၊ ပုဒ်မခွဲ(က)အရ သုံးလတစ်ကြိမ် ပေးပို့ရမည့် ကုန်ရောင်းကြေညာလွှာတင်သွင်းရန် အတွက် ကြေညာလွှာပုံစံများကို ကြိုတင်ရယူထားကာ သုံးလပတ်အလိုက် ရရှိသည့်ရောင်း ရငွေများအပေါ် ပေးသွင်းပြီးအခွန်ငွေ၊ ချလံ အမှတ်နှင့် ရက်စွဲတို့အား ကုန်ရောင်းကြေညာလွှာ ပုံစံပါ အချက်များအတိုင်း ပြည့်စုံစွာ ရေးသွင်းပြီး သုံးလပတ်ကုန်ဆုံးပြီး နောက်တစ်လ အတွင်း၌ သက်ဆိုင်ရာအခွန်ရုံးများသို့ပေးပို့ ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

အခြေပစ္စည်းရောင်းချခြင်း၊ လဲလှယ်ခြင်း၊ လဲွှပြောင်းခြင်းအတွက် တန်ဖိုး ၅၀၀၀၀၀ ထက် မပိုလျှင် ဝင်ငွေခွန် စည်းကြပ်ခြင်းမပြုဆိုသည့် သတ်မှတ်ချက်မှာ မြတ်စွန်းငွေကို ဆိုလိုခြင်း ဟုတ် မဟုတ်နှင့် ရောင်းချလဲလှယ်လဲွှပြောင်း ခြင်းအတွက် ၎င်းတို့အနေဖြင့် စာချုပ်စာတမ်းပြုလုပ်ပြီးဖြစ်သော်လည်း ငွေကို အရစ်ကျပေးချေခြင်းဖြစ်သဖြင့် ဝင်ငွေ ကြေညာလွှာကို ငွေအပြီးချေသည့်နေ့မှစ၍ တစ်လအတွင်း တင်သွင်းရခြင်း ဟုတ် မဟုတ် သိလို၍ မေးမြန်းခြင်း။
Ans: အခြေပစ္စည်းတစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခုထက်ပို၍ ရောင်းချခြင်း၊ လဲလှယ်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် တစ်နည်းနည်းဖြင့် လဲွှပြောင်း ခြင်း ပြုလုပ်သည့် နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း တန်ဖိုးစုစုပေါင်းသည် ကျပ် ၅၀၀၀၀၀ ထက်မပိုလျှင် ဝင်ငွေခွန်စည်းကြပ်ခြင်း မပြုပါ။ ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၅ အရ ရောင်းချ၊ လဲလှယ်၊ လဲွှပြောင်းခြင်း ပြုသည့်နေ့မှ တစ်လအတွင်း ဝင်ငွေကြေညာလွှာ ပေးပို့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အခြေပစ္စည်းရောင်းချ၊ လဲလှယ်၊ လဲွှပြောင်းခြင်း ပြုသည့်နေ့ ဆိုသည်မှာ (စာချုပ်စာတမ်းဖြင့် တရားဝင်ရောင်းချ လဲလှယ် လဲွှပြောင်းသည့်နေ့) နှင့် ယင်းစ္စည်းကို လက်ရောက်လဲွှပြောင်းပေးသည့် နေ့ တို့အနက် စောရာနေ့ကို ဆိုလိုပါသည်။

ဌာနဆိုင်ရာတစ်ခုတွင် စက်ရေတွင်း တူးဖော်ခြင်းအတွက် ရေအရင်းအမြစ်အသုံးချရေးဦးစီးဌာနသို့ ပေးချေငွေ အပေါ် WHT နုတ်ယူပေးသွင်းရခြင်း ရှိ/မရှိ မေးမြန်းခြင်း။
Ans: ဘ/ခ၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၄၁/၂၀၁၀ အရ နိုင်ငံတော်အဖွဲ့အစည်းအချင်းချင်းပစ္စည်းဝယ်ယူခြင်း၊ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ပေးစေခြင်းအတွက် ပေးချေငွေအပေါ် WHT ၂ % နုတ်ယူပေးသွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနသို့ ဆေးဝါးများ တင်သွင်းနေသည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှ ကုန်တင်သွင်းရာတွင် ပို့ကုန်သွင်းကုန် လုပ်ငန်းရှင်များသို့ အသိပေးကြေညာချက်အပိုဒ် ၅ တွင် ပါရှိချက်အရ ကြိုတင်ဝင်ငွေခွန် ၂ % ပေးသွင်းရန်မလိုဟု ယူဆ သဖြင့် မေးမြန်းခြင်း။
Ans: ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်များသို့ အသိပေးကြေညာချက်အပိုဒ် ၅(က) အရ တင်သွင်းသူ/တင်ပို့သူသည် ဝန်ကြီးဌာန နှင့် ဦးစီးဌာနများဖြစ်ပါက ကြိုတင်ဝင်ငွေခွန်ကောက်ခံခြင်းမပြုရဟု ကြေညာထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် တင်သွင်းခြင်းဖြစ်ပါက ကြိုတင်ဝင်ငွေခွန် ၂ % ကို ပေးဆောင်ရမည်သာဖြစ်ပါသည်။

ရေယာဉ်ငှားရမ်းခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ကျသင့်သော တံဆိပ်ခေါင်းခွန်နှုန်းထားများအား မေးမြန်းခြင်း။
Ans: ရေယာဉ်ငှားရမ်းခြင်းအတွက် ကျသင့်သည့် တံဆိပ်ခေါင်းခွန်မှာ တံဆိပ်ခေါင်းခွန်နောက်ဆက်တွဲ ဇယား (၁)၊ အမှတ်စဉ် ၂၀ အရ မြင်းကောင်ရေ ၂၀ အောက်ဖြစ်ပါက ကျပ်တစ်သောင်း၊ မြင်းကောင်ရေ ၂၀ မှ ၅၀ အထိ ဖြစ်ပါက ကျပ်နှစ်သောင်းငါးထောင်နှင့် မြင်းကောင်ရေ ၅၀ အထက်ဖြစ်ပါက ကျပ်ငါးသောင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။

နိုင်ငံခြားသားက ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းမပြုဘဲ တစ်ဦးချင်းပုဂ္ဂိုလ်အနေဖြင့် စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ပါ က မည်ကဲ့သို့ အခွန်ကျသင့်မည်ကို မေးမြန်းခြင်း။
Ans: တစ်ဦးချင်းပုဂ္ဂိုလ်အနေဖြင့် စားသောက်ဖွယ်ရောင်းချခြင်း လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ပါက စုစုပေါင်း ရောင်းရငွေအပေါ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅ % ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဝင်ငွေခွန်အနေဖြင့် ပြည်တွင်းနေနိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါက သက်သာခွင့်များနုတ်ပယ်ပြီး ကျန်ဝင်ငွေအပေါ် အလွှာလိုက်နှုန်းထားများဖြင့်လည်းကောင်း၊ ပြည်ပနေနိုင်ငံခြားသား ဖြစ်ပါက သက်သာခွင့်များမနုတ်ပယ်မီ စုစုပေါင်းဝင်ငွေအပေါ် ၃၅ % ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။